Jedlom k lepšiemu životu

13.04.2024

Zdravotné problémy priviedli Tima Spectora k tomu, aby sa začal venovať výžive, potravinám a stravovaniu. Ako lekár a profesor genetickej epidemiológie mal k tomu veľmi dobré predpoklady a vďaka svojej skúsenosti začal klásť dôraz na individuálny prístup k človeku - každý si musí rebríček potravín prispôsobiť svojmu životu a nárokom. Okrem toho Tim Spector dáva príležitosť urobiť túto voľbu s dôrazom aj na životné prostredie - hovorí totiž aj o tom, aký má dopad pestovanie plodín, či chov dobytka. Kniha je neskutočným zdrojom informácií a pritom tak pútavo napísaná, dokonca s jemným britským humorom. Viac tu: https://www.knihypredusu.sk/p/jedlom-k-lepsiemu-zivotu/.