Skryté příčiny duševných strastí

14.01.2024

V dnešnej dobe narastá počet ľudí, ktorí potrebujú odbornú pomoc. Je to dôsledkom nielen rýchlej doby a tlaku, ale aj absencie mnohých nástrojov, ktoré nám pomáhali predchádzať mnohým ťažkostiam v minulosti. Táto kniha sa pokúša pomôcť ľuďom zorientovať sa v mnohých problémoch. Prináša určitú úľavu, niekomu pomôže a vďaka nej nemusí vyhľadať odborníka, inému pomôže kým príde na "rad". Nie je to však zadarmo, treba si nastaviť zrkadlo. Ste ochotní sa tomu vystaviť? Kniha od klinického psychológa a psychoterapeuta Michaela Václavíka. Viac tu: https://www.knihypredusu.sk/p/skryte-priciny-dusevnich-strasti/.