Hysterie – strach z odmítnutí

Slovo hystéria má medzi ľuďmi pejoratívny význam. Z tohto dôvodu sa začalo “vypúšťať” aj z odborného slovníka. A začalo sa používať spojenie - histriónska porucha osobnosti.

A predsa naďalej ide o poruchu v oblasti duševného zdravia, ktorá zasahuje život človeka a ľudí v jeho okolí.

Táto kniha v podaní pána Röhra pomáha pochopiť vznik a prejavy hystérie, ale aj búra predsudky o tomto ochorení.

Autor knihy siaha po rozprávke z pera bratov Grimmovcov - o rozumnej Bete, aby cez vnútorný konflikt v tejto osobe priblížil zápas, ktorý sa tu odohráva.

Pán Röhr vykresľuje hystériu ako vnútorný konflikt, ktorý sa snaží predrať na svetlo - z nevedomia, do vedomia. Ľudí s touto poruchou vníma ako hercov - často sa totiž snažia vyriešiť svoje problémy tým, že zahrajú scénu. Dramatizácia je pre nich cestou, ako upútať pozornosť, ale zároveň preukázať svoj strach. Strach z odmietnutia, zo zlyhania či odmietnutia, berie na seba podobu vnútorného napätia, ktoré rastie. A nakoniec vedie ku konfliktu. 

V podstate ide o nezrelý a “neohrabaný” spôsob, ako niečo odkomunikovať. Preto autor knihy kladie pri liečbe dôraz na terapiu - pomenovanie problému a učenie, ako ho odkomunikovať pokojným spôsobom. 

Tak ako to často býva, aj my čo nie sme “hysterickí”, dokážeme tak reagovať a občas sa tá deliaca línia zužuje. Určitá miera hystérie je dobrá a aj zdravá…

Pán Röhr sa úprimne snaží v jadre hystérie poukázať na túžbu, ktorá volá po naplnení a často si berie podobu hystérie. Hystéria je vlastne pokusom - a predsa dosiahnuť to svoje - ako by sme povedali - keď to nepôjde po “dobrom”. Je tu prítomný strach a obava. A tie sú často zamaskované za teatrálne a dramatické prejavy.

Strach z odmietnutia, ale aj z neprijatia sa často spája s nízkou hodnotou, teda s pocitom nízkej hodnoty. A tak okrem terapie pán Röhr kladie dôraz na prijatie seba a zanechanie role obete.

Ten príbeh je smutný. Ale máme nádej. Viac v knihe :)

Heinz Peter Röhr najprv študoval pedagogiku a sociálnu prácu, aby sa nakoniec dostal k terapií a k psychológií. Pracuje ako terapeut v nemocnici.

Rok vydania: 2009, počet strán: 160, Portál.

12,49 €
nezahŕňa cenu dopravy