Obchodné podmienky

Najdôležitejšie informácie v skratke

Tie najdôležitejšie informácie v skratke:

Od okamihu objednania, po prevzatie je možné tovar stornovať. V okamihu prevzatia treba tovar skontrolovať, či cestou nedošlo k jeho poškodeniu, alebo či vo vnútri nie je poškodený. Od okamihu prevzatia plynie záručná doba. Na tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov – počas tohto času možno tovar reklamovať. Keďže ide o nákup cez eshop, tak počas 14 dní od prevzatia tovaru je možné tovar vrátiť bez udania dôvodu.

Snažíme sa uzavrieť zmluvu s kuriérskou spoločnosťou a zabezpečiť dopravu / zaslanie tovaru na adresu, ale aj na konkrétne miesto (prevádzka/obchod) a tiež na miesto známe ako "balíkobox". Kým sa tak stane, vieme tovar osobne doručiť, ak sa tak dohodneme, alebo ho vieme poslať cez poštu na adresu, alebo na konkrétnu poštu, kde sa dá vyzdvyhnúť.

Čo sa týka platby. Snažíme sa uzavrieť zmluvu s bankou a zabezpečiť platbu kartou cez platobnú bránu a tiež možnosť dobierky cez kuriérsku spoločnosť. Kým sa tak stane, platba je možná len prevodom a na základe prevodu (v banke, alebo cez internet banking). Po

Všetko podstatné sa nachádza nižšie. Po objednaní tovaru dostanete od nás bezprostredne okrem faktúry aj formuláre pre odstúpenie od zmluvy a pre reklamáciu.

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.knihypredusu.sk je:

Fakturačná a korešpondenčná adresa
VIA SPIRITUS s. r. o.
Mierová 2, 902 01 Pezinok, so sídlom v SR
IČO: 51034735
DIČ: 2120573356
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo: 121789/B

Bankové spojenie:
č. ú.: 5134040369/0900, Tatra Banka a.s., Bratislava
IBAN: SK69 0900 0000 0051 3404 0369

BIC(SWIFT): GIBASKBX

Kontaktné údaje eshopu:
Informácie k objednávkam, reklamáciám a produktom:
Tomáš Hupka
Kontakt: +421 949 129 829
E-mail: thomae.hupka@gmail.com

Adresa dozorného orgánu, ktorému činnosť spoločnosti podlieha:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
e-mail: ba@soi.sk

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby, za dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka

 • Spotrebiteľ objednáva tovar od predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.knihypredusu.sk prípadne www.knihypredusu.webnode.sk, alebo e-mailom: thomae.hupka@gmail.com (na základe ponuky v eshope). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 • Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo a e-mail, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH; názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 • Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim). Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 • Spotrebiteľ má právo na stornovanie objednávky (spravidla od jej zaslania, po prevzatie). V okamihu prevzatia začne plynúť lehota 14 dní, kedy môže tovar vrátiť bez udania dôvodu. V okamihu prevzatia tovaru tiež začína plynúť lehota 24 mesiacov na reklamáciu tovaru. Pre všetky tieto úkony je k dispozícií formulár a v prípade ich realizácie je potrebné ho použiť, aby sa to dalo zdokumentovať. A následne v požadovanom duchu aj vybaviť a uzavrieť.
 • Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. VIA SPIRITUS s. r. o. je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky (nepotvrdením objednávky) a bez udania dôvodu.
 • Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, kedy potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia objednávky kupujúcemu na jeho emailovú adresu. Predmetom zmluvy je záväzok VIA SPIRITUS s. r. o. dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na doručenie. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke a v potvrdení objednávky. Vždy zahŕňa DPH a je v mene EURO.
 • Po potvrdení objednávky sa tovar zabalí do obalového materiálu, ktorý máme k dispozícií (spravidla od kuriérskej spoločnosti) a odošleme ho na adresu kupujúceho. Doklad o zaplatení (faktúra) príde kupujúcemu v elektronickej podobe a v tlačenej bude súčasťou zásielky. Elektronická faktúra bude odoslaná emailom pri objednaní tovaru. Je dôležité dať si pozor – pri komunikácií cez email skontrolovať podobu emailovej adresy, ale aj či nemáte schránku plnú a či komunikácia neskončila v koši. V prípade problému – ak k Vám takýto email nedoputoval nás kontaktujte a prepošleme Vám ho ešte raz.
  Daňový doklad v elektronickej forme je, podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. zo dňa 18. júna 2002, §32 "Preukázateľnosť účtovného záznamu", právoplatným daňovým dokladom.
  Faktúra je podľa § 33 "Prenos účtovného záznamu" zabezpečená v PDF súbore proti úpravám, možné je však tento dokument vytlačiť vo vysokej kvalite.
 • Eshop je internetový obchod spoločnosti VIA SPIRITUS s. r. o. umiestnený na internetovej stránke.
 • Kupujúcim a tiež zákazníkom je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony a tiež právnická osoba. V obidvoch prípadoch ide o osobu, ktorá má záujem uzavrieť so spoločnosťou VIA SPIRITUS s. r. o. kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez eshop a ktorá riadne vyplnila a odoslala objednávku (objednávkový formulár) a doručila ju VIA SPIRITUS s. r. o.
 • Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci údaje potrebné pre uzavretie a naplnenie zmluvy, vrátane dodania tovaru a jeho prípadnej reklamácie, či odstúpenie od zmluvy.
 • Aktuálna ponuka tovaru je ponuka zverejnená na stránke www.knihypredusu.sk a www.knihypredusu.webnode.sk. Zmena aktuálnej ponuky je účinná od momentu jej zverejnenia. Ak by nastal prípad, že po prijatí objednávky nastane situácia, že tovar je predaný, VIA SPIRITUS s. r. o. bude kontaktovať zákazníka ohľadom stavu a buď poskytne informáciu, kedy bude stav dostupný, alebo sa so zákazníkom dohodne na odstúpení od zmluvy. Odoslaním objednávky stlačením tlačidla Objednať s povinnosťou platby zákazník vytvorí záväznú objednávku, ktorá ho zaväzuje k platbe.

I. Dodacie lehoty

 • Na stránke eshopu sú spravidla znázornené produkty, ktoré v danej chvíli máme aj na sklade. Systém je tak nastavený – keď sa kus predá, kým nepríde ďalší, tovar sa nezobrazuje. Takže ponuka je vždy aktuálna. Výnimkou je tovar, ktorý je očakávanou novinkou a ktorý je na stránke propagovaný a čakáme na jeho dodanie. Spravidla však dopĺňame tovar na týždennej báze – raz za týždeň. Čo je podstatné - termín dodávky tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. V prípade že zákazník má záujem o tovar z produkcie vydavateľstva Portál – ktorý v danej chvíli nemáme na sklade, bude zákazník informovaný, či je tovar možné sprostredkovať a v akom čase. Odporúčame kontaktovať nás emailom a my situáciu preveríme.
 • Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru od 1 do 14 dní od dátumu overenia objednávky. Všetko závisí od toho, či je tovar na sklade, kedy príde objednávka, ako rýchlo príde tovar od dodávateľa (ak nie je na sklade) a kam bude tovar prepravovaný.
 • Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u dodávateľa, môže byť dodacia lehota dlhšia. V tomto prípade predávajúci bude kontaktovať kupujúceho buď e-mailom alebo telefonicky a oboznámi ho so situáciou.
 • Ako predávajúci sme povinný splniť Vašu objednávku a doručiť Vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak tovar alebo jeho časť nie je možné dodať v tejto lehote, budeme Vás o situácií informovať a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v náhradnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a vrátime Vám kúpnu / zaplatenú sumu do 14 dní na Vami určený bankový účet.

5. Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom emaile, alebo sms správe, kontaktujte nás prosím.

 • Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Účtovný doklad (faktúra) zároveň slúži ako záručný list a ten zákazník obdrží emailom.
 • Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, alebo odmietne tovar prevziať. Ak zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka žiadať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.
 • Nezodpovedáme za oneskorenú zásielku tovaru zapríčinenú zle zadanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania.

II. Cena dopravy a prepravné, platobné podmienky

Spôsob platby

Platba faktúrou je možná po vzájomnej emailovej / telefonickej dohode. My Vám vystavíme faktúru a počkáme na zrealizovanie transakcie – bankový prevod a zaplatenie kúpnej ceny.

 • Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 • Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

Doprava

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a, osobný odber (na základe vzájomnej dohody)

b, balík na adresu (cez Slovenskú poštu)

c, balík na poštu (cez Slovenskú poštu)

d, zásielka (brožúrka) na adresu (cez Slovenskú poštu)
Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

Cena dopravy

V tejto chvíli je cenník nasledovný:

a, osobný odber (zadarmo
b, balík na adresu cez Slovenskú poštu – 4,90 eur

c, balík na pobočku pošty (cez Slovenskú poštu) – 3,90

d, v prípade objednávky samotnej brožúry, tú vieme poslať ako "list", takže tam je cena za poslanie na adresu cez Slovenskú poštu – 1,5 eur.

III. Preberanie tovaru

 • Zákazník sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne a na uvedenej adrese. Ak by zmeny znamenali dodatočné náklady, tie znáša kupujúci.
 • Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, či nebol poškodený a či je v poriadku a či bol doručený v celku. Ak je zásielka viditeľné poškodená (bola poškodená počas prepravy, kupujúci je povinný kontaktovať predavajúceho a s poštou spísať Zápis o škode na zásielke.
 • Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru po uhradení plnej sumy, ktorá zahŕňa nielen cenu za tovar, ale aj jeho dodanie. Kým sa tak stane, kupujúci musí tovar uchovávať a skladovať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
 • Predavajúci je oprávnený požadovať plnenie záväzkov, najmä uhradenie sumy za kúpu tovaru a jeho doručenie.
 • V okamihu prevzatia tovaru, je možné tovar reklamovať, zároveň je však kupujúci zodpovedný za to, ako tovar používa a či svojím konaním tovar nepoškodí.
 • Faktúra – daňový doklad slúži ako záručný list a bude Vám doručená emailom. Ak doklad chýba, prosím informujte nás čo najskôr telefonicky: 0949129829, alebo na emailovú adresu: thomae.hupka@gmail.com.
 • VIA SPIRITUS s. r. o. zodpovedá za:

- dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcim a potvrdená predavajúcim

- odoslanie tovaru bez vád

- dodanie tovaru v množstve a v kvalite podľa objednávky za predpokladu, že došlo k jej akceptácií

- zaslanie daňového dokladu (faktúry) emailom.

 • VIA SPIRITUS s. r. o. nezodpovedá za:

- oneskorené doručenie tovaru spôsobené nesprávne zadanou adresou zo strany kupujúceho

- obsah tovaru ktorý sme sprostredkovali...

IV. Odstúpenie od zmluvy a stornovanie objednávky

 • Stornovanie objednávky spravidla označuje časový úsek medzi odoslaním objednávky a jej prevzatím. Z pohľadu práva ide o odstúpenie od zmluvy a preto pre stornovanie platia rovnaké podmienky, ako pre odstúpenie od zmluvy. Ak ste sa rozhodli objednávku stornovať, urobte tak najlepšie cez formulár na odstúpenie od zmluvy / stornovanie. Formulár môžete vyplniť a naskenovaný / odfotený nám poslať emailom, alebo jeho písomnú podobu poštou. A poprosíme o kontaktovanie, aby sme mohli korigovať ďalšie kroky aj s prepravcom (ak už je tovar na ceste). Viac informácií v Stornovanie objednávky. Formulár na odstúpenie od zmluvy / stornovanie ste dostali spolu s faktúrou. Stornovať objednávku môžeme aj my ako predajca, ak z rôznych dôvodov sa nám nepodarí zohnať tovar pre kupujúceho, alebo ho nevieme zohnať v termíne, alebo v pôvodnej cene.
 • Čo sa týka klasického odstúpenia od zmluvy (a teda nie stornovania objednávky), tak zo zákona máte na odstúpenie od zmluvy 14 dní. Táto lehota je daná tým, že ide o nákup cez eshop. Táto lehota začína plynúť v okamihu prevzatia tovaru. Ako postupovať sa uvádza v sekcií Vrátenie tovaru. Formulár na odstúpenie od zmluvy / stornovanie ste dostali spolu s faktúrou.
 • V prípade že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, kontaktujte nás telefonicky: 0949129829, alebo emailom: thomae.hupka@gmail.com. Môžeme si prejsť možnosti, ktoré sú.
 • V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy a tovar vrátiť. Poprosíme aby ste ho zabalili tak, aby sa cestou nepoškodil. Pošlite nám ho spolu s identifikačnými údajmi na adresu: Mierová 2, Pezinok 902 01. K tovaru tiež treba priložiť formulár na odstúpenie od zmluvy / stornovanie objednávky.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu nesie kupujúci. Tieto náklady nie sme povinný znášať. Preto ani neprijímame tovar na dobierku.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy tovar prevezmeme (pri dodržaní stanovených podmienok) a do 15 dní od odstúpenia od zmluvy vrátime kupujúcemu zaplatenú sumu a to spôsobom, ktorý si zvolí.
 • Zákon hovorí, že kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu a ak tovar je zhotovený podľa osobitných požiadaviek. Nie je nám známe, že by náš tovar spĺňal takúto podmienku, ale pre istotu to uvádzame.
 • Aj my ako predajca máme právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) a to v prípade ak sa tovar nevyrába (a teda ho nevieme zohnať), ak sa zmenila jeho cena, alebo ak cena v ponuke bola chybná.
 • Bližšie informácie sú uvedené v sekcií Stornovanie objednávky a Vrátenie tovaru.

V. Záruka a servis

 • Na tovar je záruka 24 mesiacov. Záruka začína plynúť v okamihu prevzatia tovaru. Spotrebiteľom je kupujúci. Reklamovať možno tovar zakúpený a zaplatený u predavajúceho.
 • Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri prevzatí, či nedošlo k poškodeniu počas prepravy a či tovar spĺňa deklarované kvality (bol od predajcu poslaný v poriadku). Treba tiež overiť, či je tovar kompletný, či počas prepravy nedošlo k odcudzeniu časti tovaru. Pri samotnom postupe reklamácie sa treba riadiť pokynmi uvedenými v Reklamačnom poriadku. Reklamačný protokol pre prípadnú reklamáciu bol poslaný hneď spolu s faktúrou.
 • V prípade že chcete tovar reklamovať, kontaktujte nás telefonicky: 0949 129 829 alebo emailom: thomae.hupka@gmail.com. Pre uplatnenie samotnej reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný protokol a zaslať ho spolu s tovarom a s dokladom o zaplatení na adresu: VIA SPIRITUS s. r. o., Mierová 2, 902 01 Pezinok
 • Samotná záruka v horizonte 24 mesiacov sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré vzniklo v dôsledku nevhodného a nesprávneho nakladania s tovarom.
 • V prípade že reklamácia bude úspešná (oprávnená), náklady na dopravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu, znáša predávajúci. V prípade že si kupujúci v rámci reklamácie vyberie výmenu kus za kus, iný tovar, alebo opravu tovaru, tak náklady na dopravu tovaru od predajcu ku kupujúcemu, tiež nesie predajca.

VI. Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci má právo vyzvať kupujúceho, aby preveril stav zásielky pri prevzatí (či nie je poškodená a či spĺňa deklarovaný stav) a tiež má právo vyzvať kupujúceho, aby prevzal tovar. Kupujúci bude za týmto účelom kontaktovaný a bude s ním dohodnutí ďalší postup.
 • Predavajúci má právo zmeniť cenu. V tom prípade však musí kontaktovať kupujúceho a ten má právo odstúpiť od zmluvy (a cenu neprijať)
 • Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil so všeobecnými podmienkami, s reklamačným poriadkom a tiež s podmienkami pre odstúpenie od zmluvy a že s nimi súhlasí.
 • Predavajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí, alebo žiadne iné priame či nepriame straty vzniknuté iným spôsobom.
 • Tieto všeobecné podmienky boli sformulované v dobrej viere za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim. Pozerali sme výklad jednotlivých ustanovení, ale aj praktické prevedenie. Ak ste napriek tomu našli nejakú chybu, prosíme aby ste nám dali o nej vedieť. – radi ju zapracujeme. V prípade ak sa preukážu niektoré ustanovenia kompetentným orgánom Slovenskej republiky ako neplatné, alebo nevynútiteľné a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú v platnosti.
 • Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu, vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 • Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 • Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenie

 • Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") je VIA SPIRITUS s. r.o. IČO 51034735 so sídlom Mierová 2, Pezinok (ďalej len: "prevádzkovateľ").
 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
  adresa: VIA SPIRITUS s. r. o., Mierová 2, 902 01 Pezinok
  e-mail: thomae.hupka@gmail.com.
  telefón: +421 949 129 829
 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie ktoré sú spojené s konkrétnou osobou, ktoré sú nám poskytnuté za účelom nákupu tovaru a uzavretia zmluvy a ktoré sú nevyhnutné pre uzavretie zmluvy, overenie platby, dodanie tovaru, ale aj pre uplatnenie reklamácie, či odstúpenie od zmluvy. K takým údajom patrí meno a priezvisko, číslo objednávky, adresa, telefón a email.
 • Osobou zodpovednou za ochranu osobných údajov je Tomáš Hupka, ktorý zastrešuje celý proces, od kontaktu s dodávateľom, cez spracovanie zmluvy (objednávky), cez komunikáciu so zákazníkom, následne komunikáciu s poskytovateľom webhostingu, s bankou (identifikácia platby), ale aj s dopravcom. V tejto chvíli osobné informácie u prevádzkovateľa "prechádzajú" cez jedinú osobu. Viac informácií sa uvádza v Ochrane osobných údajov a tiež v Cookies.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ eshopu spracováva osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol a tiež údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky kupujúceho.
 • Prevádzkovateľ eshopu spracováva spracováva údaje spotrebiteľa, údaje nutné pre plnenie zmluvy a pre zabezpečenie celého procesu, ktorý je spojený s dodávkou tovaru. Viac informácií uvádzame v Ochrane osobných údajov.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je jeden prípadne viacero z nasledujúcich prípadov:

Plnenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa § 13 ods. 1 písm. b, Zákona

Oprávnený záujem na poskytovaní priameho marketingu (zasielanie obchodných oznamov) podľa 13 ods. 1 písm. f, Zákona

Súhlas spotrebiteľa so spracovaním pre účely registrácie na webovej stránke podľa § 13 ods. 1 písm. a, Zákona

Súhlas spotrebiteľa so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä zasielanie oznamov) podľa § 13 ods. písm. a, Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru

 • Účelom spracovania osobných údajov je

Vybavenie objednávky a zabezpečenie práv a povinností, ktoré sú vymedzené zmluvou a vzťahom medzi predávajúcim a kupujúcim

Poskytnutie a spracovanie osobných údajov potrebných pre uzavretie zmluvy, ktoré následne slúžia pre dodanie a prevzatie tovaru a tiež pre poskytnutie záruky a pomoci pri reklamácií, prípadne vrátení tovaru. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

Zasielanie obchodných oznamov pre výkon marketingových aktivít.

 • Viac informácií uvádzame v Ochrane osobných údajov a tiež v Cookies. Vyššie sme informovali o právach v plnom rozsahu. U nás ako už bolo deklarované, nemáme záujem na prácu s údajmi mimo uzavretia a naplnenia zmluvy. Preto nebudeme posielať informácie o novinkách, alebo sa neustále pripomínať zákazníkom len preto, že niekedy niečo u nás nakúpili.
 • Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 • Prevádzkovateľ eshopu uchováva osobné údaje

Osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom (čo je spravidla 10 rokov). Okrem toho 10 rokov je lehota, počas ktorej sa údaje uchovávajú aj kvôli účtovníctvu. Ak by sme zbierali údaje pre marketing, čo nerobíme, tam je lehota 5 rokov. Samozrejme kupujúci má právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, má tiež právo žiadať opravu v osobných údajoch. Viac o týchto právach uvádzame v Ochrane osobných údajov.

 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ eshopu osobné údaje vymaže. Vzhľadom na to, že nemáme registráciu a účty (minimalizujeme spôsoby uchovávania údajov a riziko ich úniku) a vzhľadom na to, že nezbierame osobne údaje pre marketing, pristupujeme k zákazníkovi zakaždým, akoby si tovar u nás objednával prvý krát. Nerecyklujeme osobné údaje – pracujeme s nimi len v miere nutnej na vybavenie objednávky a následne ich uložíme do bezpečia. A po uplynutí lehoty ich vymažeme.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 • S osobnými údajmi okrem predavajúceho pracujú spoločnosti, ktoré sa podieľajú na celom procese od prevádzky webovej stránky, cez platbu za tovar, až po dodanie tovaru.
 • Predavajúci nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny.
 • Viac informácií o práci s osobnými údajmi sa uvádza v Ochrane osobných údajov a tiež v Cookies. Cookies zákazník "rieši" po príchode na stránku eshopu – tam si zvolí nastavenie podľa seba. Schválenie Ochrany osobných údajov je potrebné k uzavretiu zmluvy – bez osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť a nevieme, komu tovar dodať.

VI. Práva spotrebiteľa

 • Podľa Zákona má spotrebiteľ právo:

Na prístup k svojim osobným údajom - § 21 Zákona

Na opravu osobných údajov - § 22 Zákona

Na obmedzenie spracovania osobných údajov - § 24 Zákona

Na výmaz osobných údajov - § 23 Zákona

Právo zniesť námietku proti spracovaniu - § 27 Zákona

Na prenositeľnosť údajov - § 26 Zákona

Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne na adresu prevadzkovateľa, alebo na emailovú adresu

 • Okrem toho, v prípade že sa spotrebiteľ domnieva, že bolo porušené jeho právo (ako spotrebiteľa na ochranu osobných údajov), tak má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Ako postupovať v tom prípade uvádzame v Ochrane osobných údajov.
 • Ochranu osobných údajov usmerňuje: zákon o 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov a tiež čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ eshopu prehlasuje, že prijal všetky vhodné opatrenia k tomu, aby zabezpečil ochranu osobných údajov a aby znížil riziko ich úniku.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, či už v podobe dát, alebo v listinnej podobe, najmä zabezpečenie pomocou hesla, používaním antivírového programu a pravidelnou údržbou počítačov.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby. Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov a prakticky jediná osoba cez ktorú priamo u prevádzkovateľa prechádzajú osobné informácie je Tomáš Hupka.

VIII. Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z eshopu kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 • Súhlas kupujúci dáva tým, že zaškrtne súhlas prostredníctvom internetového formulára (počas objednávanie tovaru. Zaškrtnutím súhlasu kupujúci potvrdzuje, že je s podmienkami oboznámení a že ich v plnom rozsahu prijíma.
 • Prevádzkovateľ eshopu je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Ak tak urobí, novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na stránke eshopu. Nové podmienky sa vzťahujú na objednávky uskutočnené po zverejnení nových podmienok.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 2. 12. 2023