Obchodné podmienky a iné dôležité údaje

Zopár rád a usmernení k doprave, k platbe a k podmienkam

Sám často nakupujem cez rôzne eshopy, nielen na Slovensku. Tu je zopár „postrehov“:

Neviem prečo máme listovú zásielku zafixovanú v podobe pohľadnice a listu. Ale vzhľadom na rozmery a váhu, možno ako listovú zásielku poslať aj knihu. Ak niečo bráni jej poslaniu a vloženiu do schránky, tak je to rozmer schránky a predovšetkým jej otvor. Ak nie je dosť veľký, poštár bude mať problém ju tam vložiť...

Čo sa týka listovej zásielky, ak by bola spojená s dobierkou, stála by viac ako balík na poštu či na adresu. Ak chcete dobierku, riešením je balík (cez Poštu), alebo služby Zásielkovne.

Pri Z – pointoch pozor na otváraciu dobu. Je rôzna.

Pri Z – boxoch pozor na platbu. Nie je tam monitor a terminál. Musíte mať v telefóne dáta a zapnutý bluetooth. Musíte mať tiež nainštalovanú aplikáciu Zásielkovne. V prípade dobierky tu platba funguje cez aplikáciu, čo Vám nemusí vyhovovať.

Čo sa týka možnosti osobného prevzatia, je dostupné pre klientov ambulancie.

1. Cookies

Prevádzkovateľom stránky a poskytovateľom webhostingu je spoločnosť Webnode.

Táto spoločnosť ku cookies uvádza toto:

"Cookies používame, aby sme zaistili správne fungovanie a bezpečnosť našich stránok, a tým pádom čo najlepší dojem z ich návštevy. Kliknutím na "Prijať všetky" dávate svoj súhlas s použitím cookies na účely reklamy a analytiky. Svoje nastavenie cookies môžete neskôr kedykoľvek zmeniť."

Toto je prehlásenie Webnode ku cookies:

"Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača pri návšteve webových stránok a ktoré zaznamenávajú informácie o vašej návšteve, napríklad jazykové preferencie alebo iné nastavenia. Nižšie nájdete informácie o tom, aké typy cookies používame a po akú dobu. Svoje nastavenia cookies môžete neskôr kedykoľvek zmeniť."

Nevyhnutné krátkodobé cookies sú potrebné pre bezpečné a správne fungovanie našich stránok a úspešný registračný proces. Umožnia vám hladký prechod našimi stránkami a využitie všetkých ich funkcií. Bez týchto nevyhnutných cookies nemôžeme zaistiť ich správne fungovanie.

Marketingové cookies nám umožňujú analyzovať výkon našich stránok. Na základe dát o tom, akým spôsobom naše stránky používate, ich môžeme pravidelne upravovať a zlepšovať ich výkon.

Za spoločnosť VIA SPIRITUS s. r. o. môžeme prehlásiť: máme záujem len o informácie, ktoré nám poskytne zákazník v prípade, že si chce zakúpiť tovar. Ide pritom o informácie, ktoré nám umožnia uzavrieť platnú zmluvu, identifikovať a doručiť tovar tej správnej osobe, byť s ňou v kontakte počas celého tohto procesu a ostať v kontakte pre prípad reklamácie tovaru / odstúpenia od zmluvy.

Nezbierame údaje preto, aby sme sledovali procesy na stránke, nemáme záujem o posielanie reklamy cez sociálne siete, či dokonca emailom alebo sms. A neposkytujeme údaje o zákazníkovi nikomu, kto nie je zapojený do procesu predaja, platby a doručenia tovaru. Nemáme záujem ani o vytváranie prihlasovacích kont a spravovanie hesiel. A nevidíme dôvod poskytovať údaje niekomu "tretiemu".

Vaše práva týkajúce sa osobných údajov:

VIA SPIRITUS s. r. o. nepracuje bezprostredne s cookies. Našli sme však usmernenie, ktoré sa nám páčilo a považujeme ho za dôležité. A chceme sa oň s Vami podeliť. Toto usmernenie hovorí:

Máte právo vedieť, na čo potrebuje spoločnosť Vaše osobné údaje, ako sa s nimi bude zaobchádzať a ako dlho sa budú uchovávať.

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú poskytnuté.

Máte právo doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať svoje osobné údaje, kedykoľvek budete chcieť.

Ak dáte súhlas so spracovaním Vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.

Máte právo požadovať od prevádzkovateľa Všetky Vaše osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu inému prevádzkovateľovi

Môžete namietať proti spracovaniu Vašich údajov. Prevádzkovateľ Vám vyhovie, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie.

Podrobnosti nájdete v spodnej časti zásad používania súborov cookies. Ak máte sťažnosť týkajúcu sa nakladania s vašimi údajmi, budeme radi, keď sa obrátite na nás, ale máte tiež právo predložiť sťažnosť dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov).

Druhy cookie

Bez niektorých cookies by stránka nefungovala. Zákon uvádza, že cookies sa smú na Vašom zariadení ukladať bez Vášho súhlasu iba v tom prípade, ak sú nevyhnutné pre prevádzku stránky.

Pre všetky ostatné typy cookies je potrebné Vaše povolenie. Ak chcete svoj súhlas zúžiť, kliknite na spravovať možnosti a vyberiete si rozsah, v akom povolíte cookies.

V dokumente ako chránime Vaše súkromie zistíte viac o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Ako odstrániť cookie

Váš internetový prehliadač môžete použiť na automatické, alebo manuálne mazanie cookies. Môžete tiež špecifikovať, že niektoré súbory cookie nemusia byť umiestnené. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača tak, aby ste dostali správu vždy, keď sa umiestni cookie. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho prehliadača.

Potrebné je tiež upozorniť, že ak zakážete všetky súbory cookies, webstránka nemusí pracovať správne. Ak vo svojom prehliadači odstránite súbory cookies, pri ďalšej návšteve webstránky sa opäť uložia. Povolenie cookies šetrí čas a môže predvyplniť údaje, ktoré sú potrebné a ak to neurobí cookies za Vás, budete to musieť urobiť sami pri najbližšej návšteve stránky. Ak chcete vedieť o cookies viac, tento link hovorí o princípe ich fungovania a na čo si dať pozor: https://citadelo.com/sk/blog/co-su-cookies-na-co-sluzia-a-mame-sa-ich-bat/

Prehlásenie k spracovaniu osobných údajov

Spoločnosť VIA SPIRITUS s. r. o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: meno a priezvisko, titul, veková hranica, bydlisko, emailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo, cookies a číslo účtu. Tieto údaje spracúvame za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou. Spracúvame ich pri vybavovaní objednávok a kúpnych zmlúv, evidencií osôb navštevujúcich eshop a pri vybavovaní prípadných reklamácií / odstúpení od zmluvy.

Dotknutá osoba udeľuje spoločnosti VIA SPIRITUS s. r. o. súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu 5 rokov a to od okamihu nákupu. Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom žiadosti na: tomas.hupka@knihypredusu.sk. Spoločnosť VIA SPIRITUS s. r. o. po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov zabezpečí bezodkladné blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

Spoločnosť VIA SPIRITUS s. r. o. vyhlasuje, že spracúva len úplné a aktualizované osobné údaje osôb starších ako 16 rokov. A zabezpečuje ich spracovanie výlučne spôsobom, na ktorý boli poskytnuté. Zároveň spoločnosť VIA SPIRITUS s. r. o. dbá na to, aby nedošlo k ich odcudzeniu.

Dotknutá osoba prehlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť spoločnosti VIA SPIRITUS s. r. o. , prípadne subjektom, ktoré sa podieľajú na predaji a doručení tovaru.

Dotknutá osoba prehlasuje, že bola poučená o nasledovných právach dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, alebo emailu od spoločnosti VIA SPIRITUS s. r. o. vyžadovať: prístup k osobným údajom dotknutej osoby, informácie o zdroji z ktorého boli osobné údaje získané, zoznam údajov ktoré sú predmetom spracovania, opravu osobných údajov a likvidáciu osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti / emailu namietať voči: spracovaniu osobných údajov a žiadať ich likvidáciu a voči profilovaniu cez cookies.

Ak má kupujúci podozrenie, že s jeho osobnými údajmi nie je nakladané primeraným spôsobom, má právo podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písmena b) a f) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky) a pre účely oprávnených záujmov predávajúceho:

Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 1, 975 99

Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

Zasielkovňa (Packeta), Sliačska 1/E, 831 02 Bratislava

Webnode AG, Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, CH-170.3.036.124-0

V prípade otázok nás kontaktujte na: tomas.hupka@knihypredusu.sk a 0949 129 829.

Prehlásenie o cookies bolo aktualizované dňa: 10.1.2024

2. Ochrana osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie:

VIA SPIRITUS s. r. o. v prípade eshopu je zameraná na predaj kníh. Údaje ktoré pýtame sú spojené s uzatvorením zmluvy a s jej naplnením – odoslaním tovaru spotrebiteľovi. Osobné údaje spracúvame z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti, alebo v rámci nášho oprávneného záujmu. Údaje spracúvame v nevyhnutných prípadoch a v predpokladáme a vyžadujeme potvrdenie, že zákazník dosiahol 16 rokov a môže nám takéto údaje poskytnúť.

Vedenie obchodnej agendy a všetko okolo prípravy a spracovania zmlúv - čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Komunikácia so zákazníkmi - čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Doprava a doručenie tovaru - čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Vybavovanie reklamácií - čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Vedenie účtovníctva - čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Zasielanie oznámení a notifikácií - podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Zabezpečenie bezpečnosti uchovávania údajov - čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Vybavovanie žiadostí ohľadom osobných údajov - čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Uplatňovanie právnych nárokov - čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Evidencia pošty a uchovávanie dokumentov - čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

S vašimi osobnými údajmi pracuje bezprostredne jeden konkrétny človek. Do budúcna možno pôjde o tím ľudí. V každom prípade všetci sú viazaní mlčanlivosťou a pracujú s údajmi len v rozsahu potrebnom pre zabezpečenie plnenia zmluvy a uplatnenia všetkých práv a záväzkov. Opäť pripomenieme banku, cez ktorú prechádzajú platby, spoločnosť ktorá zastrešuje webhosting, kuriérsku spoločnosť a ľudí ktorí majú na starosti účtovníctvo, dane a právne záležitosti. A orgány verejnej moci v rámci legislatívnych predpisov.

Vaše osobné údaje spracúvame spravidla automatizovane, alebo čiastočne automatizovane a pomocou technických a elektronických prostriedkov. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Zabezpečil technické zariadenia heslom, pravidelne vykonáva údržbu zariadení a používa antivír. K osobným údajom majú prístup len poverené osoby.

Čo sa týka lehoty uchovávania osobných údajov. S vedením účtovníctva sa spája lehota 10 rokov. Obchodná agenda, komunikácia, doručenie tovaru, reklamácie, notifikácie a správy, vybavenie pošty a žiadosti ohľadom spracúvania osobných údajov. Tam je lehota 5 rokov. Uplatňovanie právnych nárokov, tam je lehota spojená s trvaním právnych nárokov a podľa legislatívy. S ochranou údajov pred ich únikom sa spája čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom. Po uplynutí tejto doby, osobné údaje vymažeme.

Pre uzavretie zmluvy sú potrebné údaje a práca s nimi podlieha ochrane. Ide o konkrétne zákon o 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov. Jeho celé znenie nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je:

VIA SPIRITUS s. r. o.

Mierová 2

902 01 Pezinok IČO: 51034735.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo: 121789/B

Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov je Tomáš Hupka. Ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu, alebo k použitiu osobných údajov, alebo si chcete uplatniť Vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať zodpovednú osobu písomne (na adrese), alebo emailom: tomas.hupka@knihypredusu.sk. Pre istotu poskytujem aj telefón: 0949 129 829.

Zbierame len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vypracovanie a uzavretie zmluvy, pre zabezpečenie platby a následne dodanie tovaru a tiež pre komunikáciu medzi predávajúcim a kupujúcim a pre uplatnenie práv ako je reklamácia a záruka. Spracúvame údaje potrebné pre plnenie zmluvy.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je: plnenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcim zo zmluvného vzťahu. Pri objednávke sú potrebné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky. K nevyhnutným a potrebným údajom patria Meno a Priezvisko, telefón, email a adresa. V prípade komunikácie ohľadom zásielky / tovaru to je číslo objednávky.

Všetky ponúkané formy elektronického bankovníctva (platba cez internet), ale aj platba prevodom sú realizované priamo na stránkach banky a cez banku. My dostaneme informáciu o úspešnosti platby a Meno a priezvisko spolu s číslom objednávky – údaje nevyhnutné pre identifikáciu toho, kto a za čo zaplatil. Funkciu zapamätania karty zabezpečuje banka, nie my.

Ako už bolo naznačené, údaje potrebujeme pre uzavretie zmluvy, pre komunikáciu so zákazníkom a pre zabezpečenie celého servisu – od platby, až po dopravu. A vďaka osobným údajom Vám vieme dodať tovar v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje potrebujeme nielen pre uzatvorenie zmluvy, ale do účtovníctva a pre vystavenie faktúr.

Rozhodli sme sa neísť cestou profilov a vytvárania užívateľských kont. Nemáme potrebu zbierať a ukladať údaje takýmto spôsobom. Údaje ktoré dostávame sprostredkovane o prístupe na eshop, máme sprostredkovane cez prevádzkovateľa webhostingu. Tieto informácie sú známe ako cookies a po pravde, nemáme záujem o prácu s nimi. Údaje ktoré ste nám poskytli, používame tiež na zasielanie oznámení spojených so stavom, v akom sa nachádza objednávka. Nemáme záujem o vytváranie databáz a hromadné preposielanie reklám, ktoré nikto nesleduje. Informácie ktoré získavame, nepoužívame na personalizáciu služieb a marketing. Nebudeme Vám posielať upútavky a pripomínať sa Vám cez stránky iných spoločností. Poskytnuté údaje používame v nevyhnutnom rozsahu a v prípade potreby v potrebnom rozsahu ich poskytneme štátnym a iným orgánom, ktoré kontrolujú našu činnosť. Zvažujeme každú prácu s osobnou informáciou. Vaše údaje spravidla nezverejňujeme a nesprístupňujeme žiadnym iným subjektom s výnimkou uvedenou nižšie.

Osobné údaje vnímame len v kontexte objednávky a preto ich uchovávame tak dlho, ako nám to prikazuje zákon. Údaje ktoré používame na komunikáciu s Vami a ku ktorým ste nám dali súhlas používame, kým súhlas neodvoláte. V praxi s nimi pracujeme, kým objednávka nie je zrealizovaná a kým je možné uplatniť si reklamáciu, alebo záruku.

Údaje poskytujeme, keď nás o to žiadate. Údaje používame v rozsahu potrebnom pre spárovanie a uskutočnenie platby, pre dopravu a zaslanie tovaru. Slovenskú poštu, Slovenskú sporiteľňu a Webnode. Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / realizáciu platieb na základe zmluvy a zaisťujúce prevádzku eshopu. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytovať osobné údaje do tretej krajiny...

Údaje ktoré máme k dispozícií pre nás nespracúva tretia spoločnosť. Neposkytujeme ich nikomu ďalšiemu na spracovanie. Nemáme partnerov, ktorí by údaje analyzovali.

Osobné údaje môžeme uchovávať a sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali nároky a obhajovali sa v konaniach. K takýmto orgánom a inštitúciám patria súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či náš právny a účtovný poradca a audítor.

V zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) máte ako dotknuté osoby práva, ktoré sme povinný dodržiavať. Tieto práva si môžete uplatniť či už písomne, alebo emailom. Našou povinnosťou je overiť Vašu totožnosť, aby sme si boli istý, že nebudú zneužité.

Máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom a vedieť, ako sú spracúvané a, kto je ich príjemcom a aké je doba ich spracovania.

Máte právo získať informáciu o tom aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše údaje poskytnuté a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať.

Máte právo na opravu, pokiaľ sú osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili. Ak sme pri spracovaní Vašich osobných údajov urobili chybu, alebo sa niečo zmenilo na Vašej strane a treba ich opraviť, dajte nám o tom prosím vedieť. Písomne, alebo cez email.

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo sú spracované nezákonne. Máte právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené podmienky a neuplatňujú sa žiadne výnimky: údaje už nie sú potrebné na účel, za ktorým sa zbierali, odvolávate svoj súhlas a neexistuje odôvodnenie pre ich ďalšie spracovanie, namietate spracúvanie Vašich osobných údajov alebo Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne. Ak nás požiadate o vymazanie Vašich osobných údajov, vymažeme takéto údaje. Zároveň budeme informovať aj partnerov, aby vymazali takéto údaje.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvane na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať.

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Máte tiež právo požiadať nás o dočasné obmedzenie spracúvania osobných údajov a to konkrétne: ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje... Ak spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné... ak už nepotrebujeme tieto údaje, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich práv... ak namietate spracúvanie údajov a je potrebné overiť opodstatnenosť požiadavky.

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame.

Máte právo na presnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme ich v zodpovedajúcom formáte.

Právo na výmaz osobných údajov, alebo akékoľvek iné právo v súvislosti s ochranou osobných údajov si môžete uplatniť písomne, alebo prostredníctvom emailu. O vybavení vašej žiadosti Vás budeme informovať v horizonte 30 dní.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je vykonávané na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods.. 1 písm. f) nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu. Ako prevádzkovateľ nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

So spracúvaním osobných údajov sú spojené práva a v prípade že si niektoré z nich uplatníte, máme 30 dní na to, aby sme Vás informovali o tom, ako sme Vašu žiadosť vybavili. V odôvodnených prípadoch táto lehota môže byť predĺžená na 60 dní.

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese: VIA SPIRITUS s. r. o., Mierová 2, 902 01 Pezinok, alebo emailom: tomas.hupka@knihypredusu.sk. Prosíme o poskytnutie Vášho mena a priezviska, telefónu, emailu, adresy a čísla objednávky. Sú to údaje potrebné k overeniu Vašej identity a zmluvného vzťahu.

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Kontakt tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma. S týmito podmienkami súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu následne zverejní na svojej internetovej stránke.

Ako dotknuté osoby nie ste povinní poskytnúť nám osobné údaje, ktoré sú potrebné pre uzatvorenie zmluvy, ale berte prosím na vedomie, že bez poskytnutia týchto údajov, nie je možné zmluvu uzavrieť. 

3. Reklamácia

Reklamácia v skrátenej podobe

Skrátené usmernenie k reklamácií. Rozšírené usmernenie sa uvádza nižšie a naše podmienky sú aj vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Na predávaný tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov.

Predávaný tovar musí spĺňať kritériá stanové predpismi a musí zodpovedať tomu, čo predajca prezentuje ako vlastnosti ponúkanej veci. Ak zákazník po zakúpení zistí, že vec nemá požadované vlastnosti, alebo sa na nej vyskytli vady, môžu ju reklamovať...

Predávajúci zodpovedá za to, že ponúkaná vec je bez závad, má akosť a vlastnosti určené v zmluve. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré vzniknú v záručnej dobe...

Záručná doba začína plynúť okamihom prevzatia tovaru...

Každý predávajúci musí mať vypracovaný reklamačný poriadok, je súčasťou aj Všeobecných obchodných podmienok. A pre uplatnenie reklamácie je potrebný reklamačný protokol.

Reklamácia sa dáva na odborné posúdenie len v prípade, že by k reklamácií došlo počas prvých 12 mesiacov a predávajúci by reklamáciu odmietal uznať. Počas tých 12 mesiacov náklady na posudok hradí predávajúci...

K základným právam patrí: možnosť vybrať si spôsob vybavenia reklamácie. Kupujúci svoju voľbu uvádza v reklamačnom protokole...

Dozorným orgánom kontrolujúcim dodržiavanie zákonného postupu pri reklamáciách je Slovenská obchodná inšpekcia.

Najdôležitejšie ustanovenia k problematike sú: § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník a § 15, § 18, § 18a a § 24 zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa...

Reklamačný protokol

Spoločnosť VIA SPIRITUS s. r. o. vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento reklamačný poriadok.

Záručná doba na tovar zakúpený v eshope je štandardne 24 mesiacov.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ eshopu. Nekompletnosť zásielky, alebo poškodenie tovaru je potrebné oznámiť písomne, alebo emailom na adresu: tomas.hupka@knihypredusu.sk. Treba tak urobiť čím skôr, aby bolo zrejmé, že tovar bol v takom stave pri prevzatí tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak potrebujete bezprostredne niečo riešiť, môžete aj zavolať na číslo: 0949 129 829.

Ak chcete tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktuje emailom: tomas.hupka@knihypredusu.sk. Reklamovaný tovar (najlepšie po dohode s nami) zašlite na adresu: VIA SPIRITUS s. r. o., Mierová 2, 902 01 Pezinok. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Za účelom urýchlenia reklamačného procesu do balíka priložte vyplnený reklamačný protokol, ktorý si viete stiahnuť aj na stránke. Potrebujeme, aby ste v reklamačnom protokole uviedli všetky údaje.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom, alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie.

Pri identifikácií vady reklamovaného tovaru postupujeme podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). Odstrániteľné vady sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na Vašu žiadosť zrealizovať výmenu tovaru (kus za kus). Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru, alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

Zákon stanovuje vybavenie reklamácie niektorým z týchto spôsobov:

- výmena tovaru (poškodený za nepoškodený kus)

- oprava tovaru

- vrátenie kúpnej ceny tovaru

- vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru

- písomnou výzvou na prevzatie plnenia

- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

V prípade, že bude reklamácia uznaná, podľa Vášho rozhodnutia Vám vymeníme poškodený kus za nepoškodený, prípadne vymeníme za iný kus (titul), ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) – v tomto prípade znášame náklady na vrátenie tovaru a dodanie nového tovaru. Alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete bezprostredne informovaný emailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

V prípade reklamácie počas prvých 12 mesiacov, môžeme reklamáciu zamietnuť len na základe vyjadrenia znalca. Náklady spojené so znalcom v tomto prípade znášame v plnom rozsahu.

Ak si uplatníte reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a zamietnemu ju, sme povinní v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. V tom prípade náklady spojené s odborným posudkom, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znášame my. Ako zákazník môžete reklamáciu uplatniť znova v prípade, že sa preukáže naša zodpovednosť za vadu reklamovaného tovaru. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Znova uplatnenú reklamáciu nemôžeme zamietnuť. Sme Vám povinný uhradiť do 14 dní odo dňa znovu uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

V prípade, že nie je možná oprava tovaru, alebo že jeho oprava by bola príliš nákladná, máme právo vymeniť poškodený tovar za nepoškodený. V prípade, že nie je možné vymeniť tovar za nepoškodený kus (dodávateľ už nie je schopný tovar dodať – je vypredaný), v tom prípade si kupujúci vyberie iný tovar (do hodnoty reklamovaného tovaru), alebo požiada o primeranú zľavu, alebo požiada o vrátenie kúpnej ceny.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na plnenie alebo jej zdôvodnené zamietnutie.

O prijatí reklamácie je VIA SPIRITUS s. r. o. povinný vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, prípadne inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

Pri uplatnení reklamácie, teda pri spôsobe ako bude riešená ak bude uznaná, sme viazaný rozhodnutím kupujúceho.

Na vybavenie reklamácie je ustanovených 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za iný.

O vybavení reklamácie vydáme písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie, alebo kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie môže byť zaslané na emailovú adresu, alebo na poštovú adresu.

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej ARS). Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým VIA SPIRITUS s. r. o. vybaví jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že VIA SPIRITUS s. r. o. porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na VIA SPIRITUS s. r. o. so žiadosťou o nápravu. Ak VIA SPIRITUS s. r. o. jeho žiadosť zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len Návrh). ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo). Návrh môže kupujúci podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle Ministerstva www.economy.gov.sk, webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt môže od kupujúceho žiadať úhradu.

Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky zmluvy dohodnuté a uzavreté výlučne prostredníctvom jedného, alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu...

Spoločnosť VIA SPIRITUS s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jej nového znenia na internetovej stránke ... .

Reklamačný poriadok nadobudol účinnosť dňom 17. 12. 2023

4. Odstúpenie od zmluvy / storno objednávky

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a to v lehote do 14 dní bez udania dôvodu. Tá 14 dňová lehota je spojená so zmluvou, ktorá je uzatvorená na diaľku. Ide o zmluvu dohodnutú a uzavretú výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, bez fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho. Najčastejším prostriedkom cez ktorý k uzatvoreniu zmluvy dochádza je internet. Ak zmluva nebola uzavretá na diaľku, kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy do 14 bez udania dôvodu.

V súlade s ust. § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže kupujúci uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy bolo dodanie viacerých titulov). V takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Odstúpenie od zmluvy je jednostranný úkon, v dôsledku ktorého si musia zmluvné strany vrátiť vzájomné poskytnuté plnenie. Predávajúci vráti kúpnu cenu a kupujúci vráti tovar. Pri odstúpení od zmluvy sa rušia aj ostatné zmluvy spojené s hlavnou zmluvou (ak tam boli aj iné).

K odstúpeniu od zmluvy možno využiť formulár. Možno ho urobiť písomne (listom). Ale postačuje aj akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie. A teda aj email. V odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko, email, číslo objednávky, popis tovaru, ako aj spôsob vrátenia platby. Odstúpenie od zmluvy treba zaslať poštou na adresu: VIA SPIRITUS s. r. o., Mierová 2, 902 01 Pezinok, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: thomae.hupka@gmail.com. Ak potrebujete usmerniť / poradiť, zavolajte na: 0949 129 829.

Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácií produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť v stanovenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Pri nákupe cez internet (eshop) je právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní. Dokonca ak kupujúci zakúpi tovar cez eshop a vyzdvyhne ho na pobočke. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod odstúpenia od zmluvy. Lehota je splnená, aj keby zákazník poslal email s odstúpením od zmluvy doslova "minútu" pred polnocou toho 14 dňa.

Lehota 14 dní začína plynúť okamihom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy (stornovanie objednávky) ešte pred odoslaním tovaru a aj počas jeho prepravy. Teda v čase pred prevzatím objednávky.

Predajca má povinnosť pred uzatvorením zmluvy informovať kupujúceho o práve na odstúpenie od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní tohto práva. Zároveň je povinný poskytnúť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy...

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe, ak sa nedohodneme inak. Pri odstúpení od zmluvy prosím uveďte, akým spôsobom Vám máme vrátiť kúpnu cenu. Kúpnu cenu nie sme povinný vrátiť, kým nám kupujúci nevráti tovar, alebo nepreukáže, že nám tovar poslal (a je na ceste). Pri odstúpení od zmluvy Vám budú refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

V súlade s ust. § 7 ods. zákona č. 102/2014 Z. z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy ak: tovar bol predaný v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol porušený. Patrí sem aj zvukový a obrazový záznam, knihy predané v ochrannom obale, ktorý bol porušený (rozbalením) – a po ktorého rozbalení bolo možné knihu prečítať... Kupujúci pri odstúpení od zmluvy nie je povinný vrátiť tovar v pôvodnom obale.

Kupujúci je povinný najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu: VIA SPIRITUS s. r. o., Mierová 2, 902 01 Pezinok. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Za účelom urýchlenia procesu do balíka priložte vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si viete stiahnuť tu: .

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo od jej časti, ak sa produkt prestal vyrábať... ak sa zmenila cena dodávateľa produktu... alebo ak bola vystavená chybná cena produktu.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy ak kupujúci nezaplatil celkovú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky a tiež v prípade ak kupujúci neodstúpil od zmluvy a tovar neprevzal v stanovenej lehote. Dôvodom pre zrušenie zmluvy je aj skutočnosť, ak predávajúci napriek snahe nie je schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný a už sa nevyrába / nedodáva a nie je možné ho zaobstarať. Alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Odstúpenie od zmluvy znamená, že zmluva sa ruší. Vytvára sa stav, ako keby ani nedošlo k uzatvoreniu zmluvy. Po odstúpení od zmluvy Vám písomne, alebo emailom doručíme informáciu / potvrdenie o odstúpení od zmluvy.

Stornovanie objednávky

Pri stornovaní objednávky nie sú účtované žiadne poplatky za storno.

Ak ste sa rozhodli zrušiť (stornovať) Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená (nebola odoslaná, alebo ste ju ešte neprevzali), čo najskôr nás prosím kontaktujte.

V stornovaní objednávky je potrebné uviesť: Vaše meno a priezvisko, číslo objednávky, telefón a email. Ak došlo k úhrade objednávky (platba kartou / prevodom), budú finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť stornovania objednávky Vám odporúčame, aby ste nám informáciu zaslali v písomnej podobe na adresu: VIA SPIRITUS s. r. o., Mierová 2, 902 01 Pezinok, alebo emailom na: tomas.hupka@knihypredusu.sk. Ak sa potrebujete niečo spýtať, tak môžete zavolať na: 0949 129 829, alebo poslať sms.

Pre stornovanie objednávky použite prosím formulár na stornovanie / odstúpenie od zmluvy.

O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky, alebo emailom.

Ak bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní a rovnakým spôsobom, ako ste použili pri platení, ak sa nedohodneme na inom spôsobe.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku a teda odstúpiť od zmluvy, ak Vám tovar nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob, alebo stiahnutia ponuky), alebo ak napriek vynaloženia úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote, alebo cene.

Podľa právnych výkladov, je stornovanie objednávky v podstate odstúpením od zmluvy a teda platia preň rovnaké podmienky. A preto pre stornovanie objednávky možno / treba použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Okrem toho, ak pre stornovanie platia rovnaké podmienky, ako pre odstúpenie od zmluvy tak rovnako platí, že v prípade stornovania objednávky predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu a náklady spojené s dopravou, ale v tej najlacnejšej podobe a náklady na dopravu tovaru od kupujúceho k predajcovi znáša kupujúci.

5. Všeobecné obchodné podmienky

Najdôležitejšie informácie v skratke

Tie najdôležitejšie informácie v skratke:

Od okamihu objednania, po prevzatie je možné tovar stornovať. V okamihu prevzatia treba tovar skontrolovať, či cestou nedošlo k jeho poškodeniu, alebo či vo vnútri nie je poškodený. Od okamihu prevzatia plynie záručná doba. Na tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov – počas tohto času možno tovar reklamovať. Keďže ide o nákup cez eshop, tak počas 14 dní od prevzatia tovaru je možné tovar vrátiť bez udania dôvodu.

Snažíme sa uzavrieť zmluvu s kuriérskou spoločnosťou a zabezpečiť dopravu / zaslanie tovaru na adresu, ale aj na konkrétne miesto (prevádzka/obchod) a tiež na miesto známe ako "balíkobox". Kým sa tak stane, vieme tovar osobne doručiť, ak sa tak dohodneme, alebo ho vieme poslať cez poštu na adresu, alebo na konkrétnu poštu, kde sa dá vyzdvyhnúť.

Čo sa týka platby. Snažíme sa uzavrieť zmluvu s bankou a zabezpečiť platbu kartou cez platobnú bránu a tiež možnosť dobierky cez kuriérsku spoločnosť. Kým sa tak stane, platba je možná len prevodom a na základe prevodu (v banke, alebo cez internet banking). Po

Všetko podstatné sa nachádza nižšie. Po objednaní tovaru dostanete od nás bezprostredne okrem faktúry aj formuláre pre odstúpenie od zmluvy a pre reklamáciu.

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.knihypredusu.sk je:

Fakturačná a korešpondenčná adresa
VIA SPIRITUS s. r. o.
Mierová 2, 902 01 Pezinok, so sídlom v SR
IČO: 51034735
DIČ: 2120573356
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo: 121789/B

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 5134040369/0900 a IBAN: SK69 0900 0000 0051 3404 0369 Slovenská sporiteľňa

BIC(SWIFT): GIBASKBX

Kontaktné údaje eshopu:
Informácie k objednávkam, reklamáciám a produktom:
Tomáš Hupka
Kontakt: +421 949 129 829
E-mail: tomas.hupka@knihypredusu.sk

Adresa dozorného orgánu, ktorému činnosť spoločnosti podlieha:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
e-mail: ba@soi.sk

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby, za dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka

 • Spotrebiteľ objednáva tovar od predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.knihypredusu.sk, alebo e-mailom: tomas.hupka@knihypredusu.sk (na základe ponuky v eshope). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 • Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo a e-mail, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH; názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 • Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim). Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 • Spotrebiteľ má právo na stornovanie objednávky (spravidla od jej zaslania, po prevzatie). V okamihu prevzatia začne plynúť lehota 14 dní, kedy môže tovar vrátiť bez udania dôvodu. V okamihu prevzatia tovaru tiež začína plynúť lehota 24 mesiacov na reklamáciu tovaru. Pre všetky tieto úkony je k dispozícií formulár a v prípade ich realizácie je potrebné ho použiť, aby sa to dalo zdokumentovať. A následne v požadovanom duchu aj vybaviť a uzavrieť.
 • Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. VIA SPIRITUS s. r. o. je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky (nepotvrdením objednávky) a bez udania dôvodu.
 • Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, kedy potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia objednávky kupujúcemu na jeho emailovú adresu. Predmetom zmluvy je záväzok VIA SPIRITUS s. r. o. dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na doručenie. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke a v potvrdení objednávky. Vždy zahŕňa DPH a je v mene EURO.
 • Po potvrdení objednávky sa tovar zabalí do obalového materiálu, ktorý máme k dispozícií (spravidla od kuriérskej spoločnosti) a odošleme ho na adresu kupujúceho. Doklad o zaplatení (faktúra) príde kupujúcemu v elektronickej podobe a v tlačenej bude súčasťou zásielky. Elektronická faktúra bude odoslaná emailom pri objednaní tovaru. Je dôležité dať si pozor – pri komunikácií cez email skontrolovať podobu emailovej adresy, ale aj či nemáte schránku plnú a či komunikácia neskončila v koši. V prípade problému – ak k Vám takýto email nedoputoval nás kontaktujte a prepošleme Vám ho ešte raz.
  Daňový doklad v elektronickej forme je, podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. zo dňa 18. júna 2002, §32 "Preukázateľnosť účtovného záznamu", právoplatným daňovým dokladom.
  Faktúra je podľa § 33 "Prenos účtovného záznamu" zabezpečená v PDF súbore proti úpravám, možné je však tento dokument vytlačiť vo vysokej kvalite.
 • Eshop je internetový obchod spoločnosti VIA SPIRITUS s. r. o. umiestnený na internetovej stránke.
 • Kupujúcim a tiež zákazníkom je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony a tiež právnická osoba. V obidvoch prípadoch ide o osobu, ktorá má záujem uzavrieť so spoločnosťou VIA SPIRITUS s. r. o. kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez eshop a ktorá riadne vyplnila a odoslala objednávku (objednávkový formulár) a doručila ju VIA SPIRITUS s. r. o.
 • Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci údaje potrebné pre uzavretie a naplnenie zmluvy, vrátane dodania tovaru a jeho prípadnej reklamácie, či odstúpenie od zmluvy.
 • Aktuálna ponuka tovaru je ponuka zverejnená na stránke www.knihypredusu.sk. Zmena aktuálnej ponuky je účinná od momentu jej zverejnenia. Ak by nastal prípad, že po prijatí objednávky nastane situácia, že tovar je predaný, VIA SPIRITUS s. r. o. bude kontaktovať zákazníka ohľadom stavu a buď poskytne informáciu, kedy bude stav dostupný, alebo sa so zákazníkom dohodne na odstúpení od zmluvy. Odoslaním objednávky stlačením tlačidla Objednať s povinnosťou platby zákazník vytvorí záväznú objednávku, ktorá ho zaväzuje k platbe.

I. Dodacie lehoty

 • Na stránke eshopu sú spravidla znázornené produkty, ktoré v danej chvíli máme aj na sklade. Systém je tak nastavený – keď sa kus predá, kým nepríde ďalší, tovar sa nezobrazuje. Takže ponuka je vždy aktuálna. Výnimkou je tovar, ktorý je očakávanou novinkou a ktorý je na stránke propagovaný a čakáme na jeho dodanie. Spravidla však dopĺňame tovar na týždennej báze – raz za týždeň. Čo je podstatné - termín dodávky tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. V prípade že zákazník má záujem o tovar z produkcie vydavateľstva Portál – ktorý v danej chvíli nemáme na sklade, bude zákazník informovaný, či je tovar možné sprostredkovať a v akom čase. Odporúčame kontaktovať nás emailom a my situáciu preveríme.
 • Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru od 1 do 14 dní od dátumu overenia objednávky. Všetko závisí od toho, či je tovar na sklade, kedy príde objednávka, ako rýchlo príde tovar od dodávateľa (ak nie je na sklade) a kam bude tovar prepravovaný.
 • Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u dodávateľa, môže byť dodacia lehota dlhšia. V tomto prípade predávajúci bude kontaktovať kupujúceho buď e-mailom alebo telefonicky a oboznámi ho so situáciou.
 • Ako predávajúci sme povinný splniť Vašu objednávku a doručiť Vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak tovar alebo jeho časť nie je možné dodať v tejto lehote, budeme Vás o situácií informovať a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v náhradnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a vrátime Vám kúpnu / zaplatenú sumu do 14 dní na Vami určený bankový účet.

5. Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom emaile, alebo sms správe, kontaktujte nás prosím.

 • Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Účtovný doklad (faktúra) zároveň slúži ako záručný list a ten zákazník obdrží emailom.
 • Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, alebo odmietne tovar prevziať. Ak zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka žiadať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.
 • Nezodpovedáme za oneskorenú zásielku tovaru zapríčinenú zle zadanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania.

II. Cena dopravy a prepravné, platobné podmienky

Spôsob dopravy

Listová zásielka 1,4 – 3 eur (cena závisí od váhy)

Balík na Poštu 3,9 eur

Balík na adresu 4,9 eur

Packeta Z-box 2,3 eur (Z-boxy stoja samostatne, často pri nejakom obchode)

Packeta Z-point 2,3 eur (často ide o obchod, kaviareň... jednoducho výdajné miesto)

Packeta kuriér 3,6 eur (doručenie na zadanú adresu)

Spôsob platby

Platba v hotovosti V prípade že sa dohodneme na osobnom odbere, je možná aj platba v hotovosti. Vtedy je platba bez poplatku.

Platba dobierkou Platba hotovosťou / kartou pri preberaní zásielky. Dobierka pri pošte je 1,3 eur. Dobierka pri Packete je 1 eur.

Na faktúru Platba faktúrou je možná po vzájomnej emailovej / telefonickej dohode. My Vám vystavíme faktúru a počkáme na zrealizovanie transakcie – bankový prevod a zaplatenie kúpnej ceny. V prípade platby na faktúru je možný aj osobný odber, ale tiež len v prípade vzájomnej dohody.

Platba kartou Pri platbe kartou cez platobnú bránu SLSP, je platba bez poplatku. 

Platobné podmienky

a, listová zásielka. Touto formou sa dá poslať aj kniha. Sú na to "obaly". Cena závisí od váhy. Túto zasielku nevieme vybaviť ako dobierku.

b, balík na poštu a adresu. Rozdiel je v cene a v mieste doručenia – pošta, alebo domov.

c, Z-box a Z-point. V obidvoch prípadoch je zásielka umiestnená buď v "stene" s boxami, to je Z-box, alebo u obchodníka a to je Z-point.

d, doprava kuriérom.

Ceny dopravy a náklady spojené s platbou sú uvedené v odseku II.

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

Ostatné usmernenia

 • Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 • Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou (v hotovosti /kartou pri prevzatí tovaru od kuriéra), prevodom/vkladom na účet predávajúceho alebo platobnou kartou – cez platobnú bránu Slovenskej sporiteľne, platbou na faktúru (platbu treba vopred dohodnúť e-mailom / telefonicky).
 • Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a cenu dobierky (ak platí formou dobierky).
 • Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie.
 • III. Preberanie tovaru

  • Zákazník sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne a na uvedenej adrese. Ak by zmeny znamenali dodatočné náklady, tie znáša kupujúci.
  • Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, či nebol poškodený a či je v poriadku a či bol doručený v celku. Ak je zásielka viditeľné poškodená (bola poškodená počas prepravy, kupujúci je povinný kontaktovať predavajúceho a s poštou spísať Zápis o škode na zásielke.
  • Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru po uhradení plnej sumy, ktorá zahŕňa nielen cenu za tovar, ale aj jeho dodanie. Kým sa tak stane, kupujúci musí tovar uchovávať a skladovať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
  • Predavajúci je oprávnený požadovať plnenie záväzkov, najmä uhradenie sumy za kúpu tovaru a jeho doručenie.
  • V okamihu prevzatia tovaru, je možné tovar reklamovať, zároveň je však kupujúci zodpovedný za to, ako tovar používa a či svojím konaním tovar nepoškodí.
  • Faktúra – daňový doklad slúži ako záručný list a bude Vám doručená emailom. Ak doklad chýba, prosím informujte nás čo najskôr telefonicky: 0949129829, alebo na emailovú adresu: tomas.hupka@knihypredusu.sk.
  • VIA SPIRITUS s. r. o. zodpovedá za:

  - dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcim a potvrdená predavajúcim

  - odoslanie tovaru bez vád

  - dodanie tovaru v množstve a v kvalite podľa objednávky za predpokladu, že došlo k jej akceptácií

  - zaslanie daňového dokladu (faktúry) emailom.

  • VIA SPIRITUS s. r. o. nezodpovedá za:

  - oneskorené doručenie tovaru spôsobené nesprávne zadanou adresou zo strany kupujúceho

  - obsah tovaru ktorý sme sprostredkovali...

  IV. Odstúpenie od zmluvy a stornovanie objednávky

  • Stornovanie objednávky spravidla označuje časový úsek medzi odoslaním objednávky a jej prevzatím. Z pohľadu práva ide o odstúpenie od zmluvy a preto pre stornovanie platia rovnaké podmienky, ako pre odstúpenie od zmluvy. Ak ste sa rozhodli objednávku stornovať, urobte tak najlepšie cez formulár na odstúpenie od zmluvy / stornovanie. Formulár môžete vyplniť a naskenovaný / odfotený nám poslať emailom, alebo jeho písomnú podobu poštou. A poprosíme o kontaktovanie, aby sme mohli korigovať ďalšie kroky aj s prepravcom (ak už je tovar na ceste). Viac informácií v Stornovanie objednávky. Formulár na odstúpenie od zmluvy / stornovanie ste dostali spolu s faktúrou. Stornovať objednávku môžeme aj my ako predajca, ak z rôznych dôvodov sa nám nepodarí zohnať tovar pre kupujúceho, alebo ho nevieme zohnať v termíne, alebo v pôvodnej cene.
  • Čo sa týka klasického odstúpenia od zmluvy (a teda nie stornovania objednávky), tak zo zákona máte na odstúpenie od zmluvy 14 dní. Táto lehota je daná tým, že ide o nákup cez eshop. Táto lehota začína plynúť v okamihu prevzatia tovaru. Ako postupovať sa uvádza v sekcií Vrátenie tovaru. Formulár na odstúpenie od zmluvy / stornovanie ste dostali spolu s faktúrou.
  • V prípade že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, kontaktujte nás telefonicky: 0949129829, alebo emailom: tomas.hupka@knihypredusu.sk. Môžeme si prejsť možnosti, ktoré sú.
  • V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy a tovar vrátiť. Poprosíme aby ste ho zabalili tak, aby sa cestou nepoškodil. Pošlite nám ho spolu s identifikačnými údajmi na adresu: Mierová 2, Pezinok 902 01. K tovaru tiež treba priložiť formulár na odstúpenie od zmluvy / stornovanie objednávky.
  • V prípade odstúpenia od zmluvy, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu nesie kupujúci. Tieto náklady nie sme povinný znášať. Preto ani neprijímame tovar na dobierku.
  • V prípade odstúpenia od zmluvy tovar prevezmeme (pri dodržaní stanovených podmienok) a do 15 dní od odstúpenia od zmluvy vrátime kupujúcemu zaplatenú sumu a to spôsobom, ktorý si zvolí.
  • Zákon hovorí, že kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu a ak tovar je zhotovený podľa osobitných požiadaviek. Nie je nám známe, že by náš tovar spĺňal takúto podmienku, ale pre istotu to uvádzame.
  • Aj my ako predajca máme právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) a to v prípade ak sa tovar nevyrába (a teda ho nevieme zohnať), ak sa zmenila jeho cena, alebo ak cena v ponuke bola chybná.
  • Bližšie informácie sú uvedené v sekcií Stornovanie objednávky a Vrátenie tovaru.

  V. Záruka a servis

  • Na tovar je záruka 24 mesiacov. Záruka začína plynúť v okamihu prevzatia tovaru. Spotrebiteľom je kupujúci. Reklamovať možno tovar zakúpený a zaplatený u predavajúceho.
  • Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri prevzatí, či nedošlo k poškodeniu počas prepravy a či tovar spĺňa deklarované kvality (bol od predajcu poslaný v poriadku). Treba tiež overiť, či je tovar kompletný, či počas prepravy nedošlo k odcudzeniu časti tovaru. Pri samotnom postupe reklamácie sa treba riadiť pokynmi uvedenými v Reklamačnom poriadku. Reklamačný protokol pre prípadnú reklamáciu bol poslaný hneď spolu s faktúrou.
  • V prípade že chcete tovar reklamovať, kontaktujte nás telefonicky: 0949 129 829 alebo emailom: tomas.hupka@knihypredusu.sk. Pre uplatnenie samotnej reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný protokol a zaslať ho spolu s tovarom a s dokladom o zaplatení na adresu: VIA SPIRITUS s. r. o., Mierová 2, 902 01 Pezinok
  • Samotná záruka v horizonte 24 mesiacov sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré vzniklo v dôsledku nevhodného a nesprávneho nakladania s tovarom.
  • V prípade že reklamácia bude úspešná (oprávnená), náklady na dopravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu, znáša predávajúci. V prípade že si kupujúci v rámci reklamácie vyberie výmenu kus za kus, iný tovar, alebo opravu tovaru, tak náklady na dopravu tovaru od predajcu ku kupujúcemu, tiež nesie predajca.

  VI. Záverečné ustanovenia

  • Predávajúci má právo vyzvať kupujúceho, aby preveril stav zásielky pri prevzatí (či nie je poškodená a či spĺňa deklarovaný stav) a tiež má právo vyzvať kupujúceho, aby prevzal tovar. Kupujúci bude za týmto účelom kontaktovaný a bude s ním dohodnutí ďalší postup.
  • Predavajúci má právo zmeniť cenu. V tom prípade však musí kontaktovať kupujúceho a ten má právo odstúpiť od zmluvy (a cenu neprijať)
  • Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil so všeobecnými podmienkami, s reklamačným poriadkom a tiež s podmienkami pre odstúpenie od zmluvy a že s nimi súhlasí.
  • Predavajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí, alebo žiadne iné priame či nepriame straty vzniknuté iným spôsobom.
  • Tieto všeobecné podmienky boli sformulované v dobrej viere za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim. Pozerali sme výklad jednotlivých ustanovení, ale aj praktické prevedenie. Ak ste napriek tomu našli nejakú chybu, prosíme aby ste nám dali o nej vedieť. – radi ju zapracujeme. V prípade ak sa preukážu niektoré ustanovenia kompetentným orgánom Slovenskej republiky ako neplatné, alebo nevynútiteľné a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú v platnosti.
  • Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu, vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
  • Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
  • Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

  Podmienky ochrany osobných údajov

  I. Základné ustanovenie

  • Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") je VIA SPIRITUS s. r.o. IČO 51034735 so sídlom Mierová 2, Pezinok (ďalej len: "prevádzkovateľ").
  • Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
   adresa: VIA SPIRITUS s. r. o., Mierová 2, 902 01 Pezinok
   e-mail: tomas.hupka@knihypredusu.sk.
   telefón: +421 949 129 829
  • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie ktoré sú spojené s konkrétnou osobou, ktoré sú nám poskytnuté za účelom nákupu tovaru a uzavretia zmluvy a ktoré sú nevyhnutné pre uzavretie zmluvy, overenie platby, dodanie tovaru, ale aj pre uplatnenie reklamácie, či odstúpenie od zmluvy. K takým údajom patrí meno a priezvisko, číslo objednávky, adresa, telefón a email.
  • Osobou zodpovednou za ochranu osobných údajov je Tomáš Hupka, ktorý zastrešuje celý proces, od kontaktu s dodávateľom, cez spracovanie zmluvy (objednávky), cez komunikáciu so zákazníkom, následne komunikáciu s poskytovateľom webhostingu, s bankou (identifikácia platby), ale aj s dopravcom. V tejto chvíli osobné informácie u prevádzkovateľa "prechádzajú" cez jedinú osobu. Viac informácií sa uvádza v Ochrane osobných údajov a tiež v Cookies.

  II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

  • Prevádzkovateľ eshopu spracováva osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol a tiež údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky kupujúceho.
  • Prevádzkovateľ eshopu spracováva spracováva údaje spotrebiteľa, údaje nutné pre plnenie zmluvy a pre zabezpečenie celého procesu, ktorý je spojený s dodávkou tovaru. Viac informácií uvádzame v Ochrane osobných údajov.

  III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

  • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je jeden prípadne viacero z nasledujúcich prípadov:

  Plnenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa § 13 ods. 1 písm. b, Zákona

  Oprávnený záujem na poskytovaní priameho marketingu (zasielanie obchodných oznamov) podľa 13 ods. 1 písm. f, Zákona

  Súhlas spotrebiteľa so spracovaním pre účely registrácie na webovej stránke podľa § 13 ods. 1 písm. a, Zákona

  Súhlas spotrebiteľa so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä zasielanie oznamov) podľa § 13 ods. písm. a, Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru

  • Účelom spracovania osobných údajov je

  Vybavenie objednávky a zabezpečenie práv a povinností, ktoré sú vymedzené zmluvou a vzťahom medzi predávajúcim a kupujúcim

  Poskytnutie a spracovanie osobných údajov potrebných pre uzavretie zmluvy, ktoré následne slúžia pre dodanie a prevzatie tovaru a tiež pre poskytnutie záruky a pomoci pri reklamácií, prípadne vrátení tovaru. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

  Zasielanie obchodných oznamov pre výkon marketingových aktivít.

  • Viac informácií uvádzame v Ochrane osobných údajov a tiež v Cookies. Vyššie sme informovali o právach v plnom rozsahu. U nás ako už bolo deklarované, nemáme záujem na prácu s údajmi mimo uzavretia a naplnenia zmluvy. Preto nebudeme posielať informácie o novinkách, alebo sa neustále pripomínať zákazníkom len preto, že niekedy niečo u nás nakúpili.
  • Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

  IV. Doba uchovávania osobných údajov

  • Prevádzkovateľ eshopu uchováva osobné údaje

  Osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom (čo je spravidla 10 rokov). Okrem toho 10 rokov je lehota, počas ktorej sa údaje uchovávajú aj kvôli účtovníctvu. Ak by sme zbierali údaje pre marketing, čo nerobíme, tam je lehota 5 rokov. Samozrejme kupujúci má právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, má tiež právo žiadať opravu v osobných údajoch. Viac o týchto právach uvádzame v Ochrane osobných údajov.

  • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ eshopu osobné údaje vymaže. Vzhľadom na to, že nemáme registráciu a účty (minimalizujeme spôsoby uchovávania údajov a riziko ich úniku) a vzhľadom na to, že nezbierame osobne údaje pre marketing, pristupujeme k zákazníkovi zakaždým, akoby si tovar u nás objednával prvý krát. Nerecyklujeme osobné údaje – pracujeme s nimi len v miere nutnej na vybavenie objednávky a následne ich uložíme do bezpečia. A po uplynutí lehoty ich vymažeme.

  V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

  • S osobnými údajmi okrem predavajúceho pracujú spoločnosti, ktoré sa podieľajú na celom procese od prevádzky webovej stránky, cez platbu za tovar, až po dodanie tovaru.
  • Predavajúci nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny.
  • Viac informácií o práci s osobnými údajmi sa uvádza v Ochrane osobných údajov a tiež v Cookies. Cookies zákazník "rieši" po príchode na stránku eshopu – tam si zvolí nastavenie podľa seba. Schválenie Ochrany osobných údajov je potrebné k uzavretiu zmluvy – bez osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť a nevieme, komu tovar dodať.

  VI. Práva spotrebiteľa

  • Podľa Zákona má spotrebiteľ právo:

  Na prístup k svojim osobným údajom - § 21 Zákona

  Na opravu osobných údajov - § 22 Zákona

  Na obmedzenie spracovania osobných údajov - § 24 Zákona

  Na výmaz osobných údajov - § 23 Zákona

  Právo zniesť námietku proti spracovaniu - § 27 Zákona

  Na prenositeľnosť údajov - § 26 Zákona

  Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne na adresu prevadzkovateľa, alebo na emailovú adresu

  • Okrem toho, v prípade že sa spotrebiteľ domnieva, že bolo porušené jeho právo (ako spotrebiteľa na ochranu osobných údajov), tak má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Ako postupovať v tom prípade uvádzame v Ochrane osobných údajov.
  • Ochranu osobných údajov usmerňuje: zákon o 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov a tiež čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov.

  VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

  • Prevádzkovateľ eshopu prehlasuje, že prijal všetky vhodné opatrenia k tomu, aby zabezpečil ochranu osobných údajov a aby znížil riziko ich úniku.
  • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, či už v podobe dát, alebo v listinnej podobe, najmä zabezpečenie pomocou hesla, používaním antivírového programu a pravidelnou údržbou počítačov.
  • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby. Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov a prakticky jediná osoba cez ktorú priamo u prevádzkovateľa prechádzajú osobné informácie je Tomáš Hupka.

  VIII. Záverečné ustanovenia

  • Odoslaním objednávky z eshopu kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
  • Súhlas kupujúci dáva tým, že zaškrtne súhlas prostredníctvom internetového formulára (počas objednávanie tovaru. Zaškrtnutím súhlasu kupujúci potvrdzuje, že je s podmienkami oboznámení a že ich v plnom rozsahu prijíma.
  • Prevádzkovateľ eshopu je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Ak tak urobí, novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na stránke eshopu. Nové podmienky sa vzťahujú na objednávky uskutočnené po zverejnení nových podmienok.

  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 10. 1. 2024