Aby měl život smysl

Jadrom knihy je zamyslenie nad tým, ako žiť svoj život tak, aby mal zmysel, aby mal hĺbku a aby priniesol dobré ovocie. Skôr než sa autor pokúsi zodpovedať túto otázku, najprv ukazuje človeku ako spoznať seba, svoje túžby a potreby, ako rozvíjať svoje dary a schopnosti a v neposlednom rade ako pomáhať iným a milovať. Zmysel a hľadanie zmyslu nakoniec prichádza ako zavŕšenie života a jeho smerovania.

Autor v knihe na rôznych príkladoch a príbehoch ukazuje, čo to znamená žiť dobrý život. Hovorí tiež o tom, s akými konfliktami a problémami zápasíme pri snahe žiť autentický život. Hovorí tiež o témach ako je hnev, pomsta, odpustenie a spravodlivosť, ktoré rezonujú v našich životoch a ktoré zohrávajú dôležité miesto pri našej snahe presadiť sa a žiť svoj život.

Kniha je výrazne ovplyvnená židovským myslením, tradíciou a bohatstvom, čím prináša zaujímavé a originálne riešenia, ktoré sú obohatením pre náš svet.

„Verím vo Vás. Verím, že dokážete robiť veľké veci, ktoré zmenia svet k lepšiemu. Je dosť možné, že niečo také ste už vykonali a zaslúžite si, aby Vám o tom niekto povedal. Verím, že v tejto knihe nájdete oboje – inšpiráciu a podpichnutie k veľkým veciam, ale aj uvedomenie si hodnoty a krásy toho, čo ste už vykonali. A to všetko v duchu, aby život mal zmysel. Aby stálo za to ho žiť...“

Harold S. Kushner pôsobí ako židovský rabín. Najprv sa venoval téme zla a potom prešiel k otázke hľadania zmyslu. Táto kniha je toho ovocím. Žije v USA.

Rok vydania: 2017. Počet strán: 151. Portál

10,99 €
nezahŕňa cenu dopravy