Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je progresívnou poruchou mozgu, pri ktorej sa mozog postupne degeneruje. Najčastejšie zasahuje ľudí vo veku nad 65 rokov. Dôsledkom tohto ochorenia dochádza k zhoršeniu fungovania mozgu.

Táto kniha je primárne venovaná rodine a priateľom človeka, ktorý bojuje s týmto ochorením. Kniha je z veľmi vzácnej edície Rádci pro zdraví a preto sa snaží povedať o chorobe čo najviac a čo najzrozumiteľnejšie. Rodina človeka s touto poruchou sa dozvie všetko podstatné o ochorení a ako tomu druhému pomôcť. Sú tu načrtnuté tiež rôzne situácie, ktoré môžu nastať a kniha radí, ako sa v nich zachovať. Radí tiež v oblasti ošetrovania / liečby – čo je v našich rukách. A čo nie. Zároveň radí, ako situáciu zvládnuť a pritom nevyhorieť.

Kniha je primárne písaná pre trh v ČR, preto sú tu rôzne zákony a predpisy platné v tejto krajine. Ale dohľadať podobné u nás nebude problém. Sú tu tiež kontakty, kde sa dá inšpirovať. Ale aj bohatý poznámkový aparát. Čo na nás v knihe čaká?

Prvá kapitola sa venuje prvým príznakom tohto ochorenia – na čo si dať pozor. Aké sú varovné signály a čo treba urobiť, najlepšie hneď. Aké vyšetrenia sú potrebné. A v neposlednom rade, ako s ním komunikovať a o tom hovoriť. Druhá kapitola radí, ako postupovať, ak sa chcete o takéhoto človeka starať – kam a na koho sa obrátiť. Tretia kapitola nám hovorí – ako si stanoviť hranice, aby sme nevyhoreli. Štvrtá kapitola hovorí o peniazoch – na čo si dať pozor, kde hľadať pomoc a ako postupovať, ak potrebujete požiadať o invalidný dôchodok. Piata kapitola prináša cvičenia, ktoré pomáhajú udržať / spomaliť progres ochorenia. Šiesta kapitola prináša svedectvá ľudí, ktorí sprevádzali niekoho z rodiny pri tomto ochorení – nie ste v tom sami! Preto kapitola pomáha aj Vám s hľadaním opory. Siedma kapitola sprevádza, ak tento človek zomrel. A ôsma prináša odpovede na mnohé otázky, aj také, ktoré ste sa báli spýtať.

Zásadné miesto v starostlivosti o človeka s Alzheimerom zohráva jeho rodina. Jeho mozgová činnosť sa horší, ťažko sa niečo nové naučí, preto je dobré sa oprieť o to, čo pozná – jeho rodinu. Pre zhoršujúcu sa pamäť, je to náročnejšie, než bežne...

Mathilde Regnault žije a pracuje vo Francúzsku ako novinárka.             

Rok vydania: 2011, počet strán: 120, Portál

10,99 €
nezahŕňa cenu dopravy