Autizmus a Aspergerov syndróm

Brožúrka sa snaží priblížiť problematiku duševných porúch známych pod laickými pojmami "autizmus a Asperger". Je tu priblížený kus histórie a čo to je autistické spektrum. Sú tu načrtnuté možné príčiny, ale aj podobnosti a rozdiely. Aké sú špecifiká obidvoch problémov? Aké sú prejavy a znaky... v čom tkvie problém s pozornosťou, s citlivosťou, či so záujmom... Ako týmto ľuďom pomôcť? Ktoré kroky pomáhajú pri liečbe... A veľa iného...

5,00 €
nezahŕňa cenu dopravy