Bolest a její zvládání

Bolesť nepatrí medzi obľúbené témy. Spravidla sa ňou zaoberáme v okamihu, kedy nás niečo bolí a v tom okamihu sa snažíme skôr – čím skôr bolesti zbaviť. Nie sme ochotní sa nad ňou zamyslieť. A po pravde, v okamihu bolesti, nemáme ani potrebný odstup k tomu, aby sme sa nad ňou zamysleli.

Táto kniha vytvára ten priestor – ak máme chuť a čas, môžeme preskúmať bolesť zo všetkých strán.

Samotná autorka o nej píše: „bolesť je nepríjemnou skúsenosťou... je vždy prežívaná subjektívne...“ Ako vzniká bolesť? Ako sa bolesť delí (na rôzne druhy)? Aké sú metódy jej tíšenia? Aké nástroje ponúka psychoterapia a po akých liekoch môžeme siahnuť? To všetko je obsiahnuté v knihe.

Bolesť prichádza a odchádza. Ale čo je bolesť? Má nejaký zmysel? Môžeme jej predchádzať? A ako sa jej brániť? Autorka píše, že bolesť je vždy súčasťou nejakého kontextu – nesie nejaké posolstvo a niečo hovorí. Čo nám chce povedať?

Táto kniha vyšla ako súčasť sekcie Radca pre život. Išlo o veľmi praktickú sekciu, v rámci ktorej sa knihy veľmi zrozumiteľným spôsobom snažia priblížiť ten ktorý problém. V tomto duchu sa nesie aj táto kniha. Dokáže obohatiť, či už riešite vlastnú bolesť, alebo Vás trápi bolesť niekoho iného a chcete mu pomôcť.

Kniha sa skladá z troch častí. Dokopy ponúka 18 kapitol. Len tak námatkovo spomeniem niektoré: história bolesti... vymedzenie bolesti... akútna bolesť... chronická bolesť... liečba bolesti... okrem nich aj veľa iných zaujímavých tém.

Kniha neobsahuje klasický záver. Miesto neho tu je odporúčaná literatúra, prehľad možností (kde prebieha liečba bolesti) a zoznam centier liečby bolestí.

Laura Janáčková počas svojej profesijnej praxe pracovala v oblasti aplikovanej medicíny. Dlhodobo sa venuje problematike bolesti.

Rok vydania: 2007, počet strán: 191, Portál 

11,49 €
nezahŕňa cenu dopravy