Budu vůbec někdy dost dobrá?

S touto otázkou zápasia mnohé ženy. A predovšetkým s ňou často zápasia dcéry matiek, ktoré mali sklon uprednostňovať seba pred dcérou (a tiež deti narcistických matiek).

Pokiaľ dieťaťu sa nedostane dostatok starostlivosti a lásky. Potom úplne prirodzene si kladie otázku – či niekedy bude dosť dobré a či bude hodné lásky, po akej túži.

Narcistické matky dcéry učia, že láska nie je bez podmienok. Treba si ju zaslúžiť. Spravidla od nich očakávajú, že sa budú správať určitým spôsobom. Dieťa v snahe prežiť možno túto stratégiu prijme za svoju. A možno začne rebelovať. Ale aj keď ju príjme, v dospelosti sa vráti v podobe smútku, sklamania, emočnej prázdnoty a pochybností o sebe a svojej hodnote. Mnohé ženy pred týmito problémami utekajú do najbližšieho vzťahu, ktorý sa im núka. Hľadajú náruč, v ktorej by zabudli. Môže to fungovať? Spravidla nie. Spravidla sa ocitnú v tom nesprávnom náručí. A hlavne, ani milujúca náruč nedokáže uzdraviť to, čo si do vzťahu prinášajú.

Kniha pomáha ženám uvedomiť si, či a aké zranenie si do dospelosti prinášajú. Pomáha im pochopiť, pomenovať a usmerňuje ich ako so zranením pracovať a vďaka tomu raz prežiť normálny vzťah a všetko v ňom prežívať bez defektov a skreslenia. Povzbudzuje ich, aby stanovili hranice a aby prevzali kontrolu nad svojím životom.

Kniha je rozdelená do troch častí. Prvá hovorí o narcizme. Druhá ukazuje dopad narcizmu a jeho dôsledky a tretia časť načrtáva cestu k uzdraveniu.

Pozývam Vás, aby ste sa vďaka knihe vybrali na cestu poznania seba a svojej matky. Nebude to vždy pohodlná cesta. Mnohé pomenované veci boli dlho umlčané a popierané. Keď tou cestou prejdete, to posolstvo a dedičstvo sa zmení.

To čo vnímame ako problém, s tým treba pracovať. Ak s tým budeme pracovať, potom sa zmenia zaužívané vzorce a schémy, ktoré si odovzdávame v rodine z generácie na generáciu.

Kniha nie je o vine a ani sa nesnaží zbudiť pocit viny voči matke. Jej snahou nie je obviňovať. Len sa snaží "veci" pomenovať a pracovať s nimi. Vďaka tomu sa nakoniec zmení aj vzťah, ktorý bol deformovaný. Uvidíme aj samotnú matku v inom svetle. Často aj ona nedostala to, čo potrebovala – bola len xy osobou v reťazci, ktorý sa rozvíjal v duchu nezrelej lásky...

Karyl McBride pracuje ako manželská a rodinná poradkyňa. Zameriava sa na traumu, narcizmus a neuropsychiatriu. Žije v USA.

Rok vydania: 2018. Počet strán: 231. Portál

16,99 €
nezahŕňa cenu dopravy