Cesta matky

Táto kniha je veľmi dobrým "doplnkom" k predchádzajúcim dvom. Pomáha žene pomenovať zmeny, ktorými prechádza. Čo všetko to znamená pre jej život. Ale predovšetkým, je pozvaním na cestu, na ktorej sa žena premení na matku. Vznešene tomu hovorí – proces iniciácie.

Za týmto účelom slúžia menej známe varianty rozprávok, pomocou ktorých autorka ukazuje, ako integrovať tie stránky materstva, ktoré prebývali v tieni a čakali na objavenie. Ako už možno tušíte, ide o prácu na sebe v duchu C. G. Junga. Práca s tieňom a s tým, čo je v nás a čo sme doteraz nechali stáť bokom...

Každá kapitola prináša rozprávku, jej rozbor, otázky na zamyslenie, ale aj praktické rady a usmernenia. A tak pomáha spoznať nový úlomok (archetyp) a obohatiť oň svoj život.

Jung veril tomu, že človek sa rozvíja a rastie počas celého života. Nikdy neprestávame premieňať sa. Toto dozrievanie a celoživotný progres nazýva individualizáciou. Cieľom rastu človeka je, aby sa stal celistvejším. Plnším a lepším človekom.

Len málo životných skúseností poskytuje takú dobrú príležitosť spoznať seba, ako materstvo. Je dosť možné, že siahnete na dno toho najlepšieho, ale aj najhoršieho. Sú to skúsenosti, vďaka ktorým môžete rásť. Lebo ste ich získali a obohatili Vás. Materstvo sa tak stáva príležitosťou k naplneniu svojho potenciálu. Možno nie hneď. Niektoré veci potrebujú čas. Potrebujú dozrieť. Základom je však poznanie seba.

Materstvo ma zmenilo. „Som pokojnejšia, múdrejšia, sebavedomejšia, tolerantnejšia, otvorenejšia, priebojnejšia a odvážnejšia.“ Pokiaľ sa naozaj chcete dozvedieť niečo o živote, pravdepodobne najlepší spôsob je mať deti a vychovávať ich. A to je aj najlepší spôsob, ako sa dozvedieť niečo o sebe.

Materstvo je brána do nášho vnútra. Je príležitosťou a pozvaním k plnosti. Posledná časť knihy preto hovorí o premene a transcedencií. V diele C. G. Junga rezonujú archetypy, ktoré nás pozývajú k plnosti. Táto kniha pozýva k objaveniu prameňov sily, vďaka ktorým žena uspeje na ceste byť dobrou matkou.

Lisa Marchiano pôsobí ako hlbinná psychologička, sociálna pracovníčka a terapeutka. Venuje sa hlbinnej psychológií. A veľa čerpá aj z diela C. G. Junga. Žije v USA.

Rok vydania: 2023. Počet strán: 239. Portál

18,49 €
nezahŕňa cenu dopravy