Cesty z úzkosti a deprese

Úspech, kariéra a blahobyt predstavujú pre mnohých naplnenie životného šťastia. A napriek tomu v našej kultúre / krajine čoraz viac ľudí trpí pocitmi nespokojnosti, frustráciou, neistotou a depresiami. Autor knihy si kladie otázku, čo je za tým?

Tak ako sme už zvyknutí u pána Röhra, podkladom mu je rozprávka z pera bratov Grimmovcov a to konkrétne Diabol s troma zlatými vlasmi. Práve tá mu slúži ako podklad pre zamyslenie nad otázkou životnej spokojnosti. A pomocou konkrétnych cvičení, ale aj kazuistík – teda príbehov zo života a z praxe ukazuje, ako rozvíjať lásku k sebe samému.

Samotná kniha má 5 kapitol. Na začiatku sa autor knihy zamýšľa nad tým, kde sa to pokazilo. Potom na podklade rozprávky ukazuje, kde a v čom je problém a čo s tým. Potom voľne prechádza ku kapitole, kde rieši tému utrpenia, ale aj zla, smrti a zmyslu. A teda aj šťastia. A lásky k sebe. A nakoniec v poslednej kapitole dva samostatné celky venuje úzkosti a depresií.

Spravidla sa tieto témy riešia oddelene – úzkosť a depresia. A tu ich autor rieši na jednom mieste. Píše o nich, ako o deštruktívnych pocitoch. Čo nám bráni byť šťastní? Čoraz viac to nebude len o zázemí. Máme sa lepšie, než kedykoľvek predtým. Túto otázku si inak kladú mnohí psychiatri a terapeuti...

Veľa z toho, na čom staviame úspešný život reálne máme. Do našich životoch prišli farby. Nie sme limitovaný pri výbere. Máme veľmi veľa možností pri voľbe povolania. Dokážeme povolanie aj zmeniť. Pokročila aj liečba mnohých neduhov a nemusíme stáť v rade na čokoľvek...

Pán Röhr siahol pri terapií po rozprávkach, pretože pomáhajú pochopiť a uchopiť hlbšie vzorce, schémy a mechanizmy. Jungiáni by povedali, že ide o dialóg a kontakt s archetypmi. Čerpá z kolektívnej múdrosti.

"Túto knihu som napísal pre všetkých, ktorí hľadajú vnútorné šťastie..." ak chcete vyhrať milión, hľadajte ďalej... V knihe sa nachádzajú cvičenia a podnety k tomu, ako zachádzať s prekážkami...

Heinz-Peter Röhr najprv študoval pedagogiku a sociálnu prácu, aby sa nakoniec dostal k terapií a k psychologií. Pracuje ako terapeut v nemocnici a popri tom napísal množstvo pekných a zaujímavých kníh. 

Rok vydania: 2012, počet strán: 166, Portál

13,49 €
nezahŕňa cenu dopravy