Dospělé děti alkoholiků

V dospelosti nás môže trápiť veľa vecí, či už z prítomnosti, ale aj z minulosti. Medzi minulými udalosťami, či skôr záťažami má žiaľ svoje miesto detstvo v rodine, kde jeden, prípadne obaja rodičia mali problém s alkoholom. Táto kniha pozýva na cestu, ako tento bludný kruh minulosti prekročiť a zanechať.

Táto kniha kedysi otváral tému, ktorá dovtedy bola tabu v spoločnosti. Dovtedy, akoby deti alkoholikov neexistovali, pretože sa o dopade alkoholu u dospelých na deti nehovorilo.

Autorka knihy hovorí o tom, aký dospelí vyrástli z týchto detí. V čom sú si podobní a ako ich takéto detstvo poznačilo. Pomáha krok za krokom pochopiť súvislosti, vidieť príčiny a dôsledky. Ale aj prejavy ktoré si na prvý pohľad nespájajú s detstvom, ako je napríklad posudzovane, problém nadviazať dôverný vzťah, správny odhad toho, čo je vhodné, prehnaná zodpovednosť, či naopak nezodpovednosť, impulzivita, ale aj sklon nepovedať pravdu...

Tieto vzorce, schémy a deformácie pretrvávajú a dokážu nás sprevádzať až do hrobu. Jedine že by sme sa rozhodli ich zmeniť. Možné to je. Ale sme na to pripravení? Chceme to? Zvládneme to!

Kniha rad za radom, či skôr kapitolu za kapitolou rozoberá jednotlivé problémy, ktoré sprevádzajú dospelých, ktorí zažili takéto detstvo. Medzi takýmito témami je napríklad lojaalita, nízka sebahodnota, uisťovanie, ľútosť (sebaľútosť) a mnohé iné. Zároveň však o každej takejto téme hovorí, ako sa s ňou vysporiadať – ako zranenie uzdraviť. Časť knihy venuje aj samotnému alkoholikovi a jeho partnerovi. Každý z nich potrebuje počuť niečo iné...

Autorka knihy v nej približuje aj svoj samotný príbeh, ako sa dostala k tejto téme a ako sa jej vytrvalo venovala. Kniha tiež prináša upravený a aktualizovaný úvod. Podstata problému sa žiaľ nezmenila – stále zápasíme s alkoholom v spoločnosti, ale niektoré veci sa zmenili a bolo potrebné k nim zaujať postoj...

Janet Geringer Woititz pracovala ako psychologička a prednášala na tému dysfunkcia rodiny, ale aj problém s alkoholom a so závislosťou.

Rok vydania: 2021. Počet strán: 198. Portál

16,49 €
nezahŕňa cenu dopravy