Feldenkraisova metoda

Hoci si to neuvedomujeme, v detstve sa naučíme určitým pohybom a tie po zvyšok života opakujeme. Akoby nič lepšie a iné neexistovalo. Ak nám to niečo komplikuje, snažíme sa dať do toho väčšiu silu. Neprehodnotíme spôsob (pohybu). Ak to nepomáha, snažíme sa zvyšovať silu, alebo zvyšovať odolnosť. A ak to nepomôže, pohyb zanecháme. A pritom, stačilo by ho zmeniť. Pohyb tu je znakom stereotypu. Strnulosti. Je statickým. A pritom potrebujeme reagovať na zmeny a hýbať sa, hoci inak.

Aj v pohybe platí, že ak sa stane zautomatizovaným – potom fungujeme na autopilota. Je to šetrné pre mozog. Robíme pohyby a ani si to neuvedomujeme. Ale ideme na autopilota. Nič nové sa nedozvieme. Feldenkrais sa to snaží zmeniť. Zmena pohybu znamená aj zmenu myslenia – nové prepojenia v mozgu. A to môže dať impulz aj k zmenám v iných oblastiach. Čo ak by sme aj inde robili niečo inak? Čo tak skúsiť niečo nové?

Paradoxom metódy je, že Feldenkrais nehovorí o konkrétnych pohyboch pre jedinca. Načrtáva určité možnosti, ale jedinec sám musí skúšať a hľadať...

Feldenkraisova metóda hovorí, že myslenie, cítenie, vnímanie a pohyb spolu úzko súvisia a navzájom sa ovplyvňujú. Ak zmeníme zaužívanú trasu, uvidíme niečo nové. Ak použijeme nový nástroj, možno to pôjde ľahšie. Ak skúsime niečo nové, môže nás to obohatiť. Nechápte ma zle. Je fajn ísť na istotu. Ale prečo občas neskúsiť niečo nové?

Feldenkraisova metóda verí, že telo a duša (myseľ) tvoria celok – motorické funkcie sú pokračovaním funkcií mentálnych. Okrem toho sa od tejto metódy očakáva: učenie novému pohybu a inšpirovanie k novým skúsenostiam (aj v iných oblastiach), odstránenie strnulosti a stereotypu, verí že zlepšenie nie je primárne vo fyzičke, ale v technike (zapojenie mozgu), zlepšuje kinetické vnímanie (reálny pohyb) a vedie mozog k uvoľneniu.

Tým že človek skúša niečo nové v oblasti pohybu, má chuť skúsiť niečo nové aj v bežnom živote a v rôznych oblastiach života. A to zlepšuje jeho poznanie seba. Dozvedá sa niečo nové o sebe. Vďaka pohybu si človek lepšie uvedomuje seba a zlepšuje sa prepojenie medzi mozgom a telom. Od metódy si mnohí sľubujú aj lepšie držanie tela.

Autor knihy vytvoril unikátny prístup k rozvíjaniu potenciálu človeka. Cieľom je rozvoj skutočného / autentického ja a jeho celistvosti. Aby človek bol sám sebou. Rozvíja sebauvedomenie je ukotvené v tele. Feldenkraisova metóda je účinným nástrojom k stimulácií neuroplastických zmien – cez pohyb k zmenám (v živote). Cez pohyb vnímame, uvedomíme si a prežijeme vlastné telo – cítime ho, sme s ním v kontakte. Rozvíjame pohybové schopnosti a prehlbujeme poznanie seba. Neostávame pritom pri tele. Telo je len prostriedkom...

Moshé Feldenkrais pochádzal zo židovskej rodiny a z Ukrajiny. Značnú časť života prežil v USA a v Izraeli. Študoval na rôznych školách a smeroch. Po dlhých rokoch vedeckej práce sa rozhodol rozvíjať metódu, ktorá jemu samotnému pred časom priniesla úľavu. A tak sa zrodila Feldenkraisova metóda.

Rok vydania: 2023, počet strán: 200, Portál

16,99 €
nezahŕňa cenu dopravy