Hraniční doba

V každej dobe je nejaká diagnóza, ktorá je momentálne na výslní, alebo púta viac pozornosti. Následne pribúda aj ľudí, u ktorých je diagnostikovaná. Niektorí vďaka tomu, že sa o "tom" hovorí konečne spoznali, ako sa volá ich problém. Niektorí sú ešte na ceste, ale vďaka novej diagnóze pochopia niečo o sebe a majú nádej, že tá ďalšia bude ich. Ktovie... pokrok sa nedá zastaviť...

Diagnózou ktorá prežíva aktuálne renesanciu je hraničná porucha. Táto kniha je tejto prouche veovaná. Čo tá choroba hovorí o ľuďoch a čo o spoločnosti? Nezápasíme aj my s nestabilnými vzťahmi? Nie je aj naša identita narušená? Nie sme aj my občas impulzívny? Nestrácame zmysel a neprežívame pocit prázdnoty?

Autor knihy búra mnohé mýty o hraničnej poruche. Podrobne sa venuje jednotlivým prejavom a znakom hraničnej poruchy. Vníma ju v kontexte spoločnosti. Práve v spoločnosti vidí zárodky mnohých prejavov, ktoré nakoniec sa spájajú aj s hraničnou poruchou. A tak človek s týmto problémom, je do istej miery aj dôsledkom, alebo ovocím tejto doby. Svojím prístupom a rozhodnutím človek ovplyvňuje to, čo bolo dané a s čím sám zápasí.

Autor vníma hraničnú poruchu ako znamenie doby. Ako prejav problémov, ktorými spoločnosť žije. Cenné však je, že hľadá cestu – čo sa s tým dá robiť. A dospieva k nádeji. V čom ju vidí, to prináša kniha. Autor tiež nachádza cestu – nádej v diele Emanuela Levinasa...

Pribúda hraničných porúch. Čo ak je to dôsledkom, že žijeme v hraničnej dobe a na "hrane"?

Dirk de Wachter pôsobí ako psychiater a psychoterapeut v Univerzitnom psychiatrickom centre na Katolíckej univerzite v Lovan. Pôsobí tiež ako profesor, školiteľ a supervízor. Žije v Belgicku.

Rok vydania: 2023. Počet strán: 303. Portál

21,99 €
nezahŕňa cenu dopravy

Ak si chcete o knihe prečítať viac, kliknite na: https://obchod.portal.cz/detailsklk.aspx?sklk_id=MKKK100101.