Jak se vyléčit

Novinka

Na úvod treba napísať, že Peter Heinz Röhr je v dnešnej dobe už "klasikom", alebo ak chcete chodiacou pokladnicou skúseností a múdrostí. Jeho inšpirácia v obrazoch a príbehoch je legendárna…

Zároveň treba napísať, že nemecký originál tejto knihy vyšiel minulý rok. Takže vďaka Portálu patríme medzi prvých, kto si ju môže prečítať…

Pod názov knihy hovorí o oslobodení duše od viny a hanby. Ale "záber" knihy je oveľa širší - snahou nie je, aby človek nebol chorý, ale aby bol zdravý. Naozaj zdravý! Na tejto ceste k uzdraveniu a zdraviu Röhr kladie dôraz na vnútorný pokoj, lásku, zmysel života a vieru / nádej. To že ti ho lieči, vieme už dávno. Zmysel poznáme vďaka Franklovi. Láska môže liečiť. Teraz mnohé ženy povzdychnú. Myslím lásku prijatú a opätovanú. Ale čo ťa viera? Keď môže fungovať placebo, prečo by nemohla aj viera? A to je už iný "náboj".

Röhr zhŕňa svoje dlhoročné skúsenosti a poznatky, aby človeku popri terapií, či psychoterapií ponúkol "doplnkový zdroj sily" v podobe už spomenutej lásky, viery, zmyslu a pokoja. Je v tom určitý holizmus. Teda dôraz na celok a liečenie človeka viacerými "zbraňami".

Ľudia očakávajú zázračné lieky. V zmysle niečo sa stane a uzdravil som sa. V tomto zmysle tento liek nie je zázračný. On "funguje", ale treba preto niečo urobiť. To je to, o čo mnohí nestoja… a ako každý liek, nemusí fungovať.

Röhr o ňom píše ako p ceste, ktorá môže podnietiť a podporiť cestu k uzdraveniu. Bude to stačiť? A nie je neskoro? Je tu viac otázok. Ale je to "bezpečný" nástroj. Žiadna čarovná formulka u liečiteľa za xy eur.

Najsilnejšou silou v človeku je jeho viera. Tá dokáže uzdravovať… ale môže aj uškodiť… ako sa môže viera štát cestou k uzdraveniu? Autor túto cestu vníma ako súčasť širšej terapie. Viera ako jeden z nástrojov liečby. V pozadí mnohých problémov je požiadavka niečo zmeniť. Čo je to?

Röhr svojou knihou "neprovokuje" "len" smerom k medicíne, ale "púšťa" sa aj do teológie. Prečo dnes v porovnaní s minulosťou absentuje v náboženstve uzdravovanie. Biblia je predsa plná príbehov u uzdravení.

Ako to všetko súvisí s hodnotami? So sebavedomím? S dobrým pocitom zo seba, či so zdravým sebavedomím? Viera, nádej a láska. To je Boh. Boh prichádza v pokoji. Kde sú limity a aké sú možnosti tejto liečby? Viac v knihe…

Peter Heinz Röhr je nemeckým psychoterapeutov, ktorý sa dlhodobo venuje závislosti ak a pridružených témam. U nás je známy predovšetkým cez hodnoty v živote človeka a sebavedomie.

Rok vydania: 2024, počet strán: 182, Portál

16,49 €
nezahŕňa cenu dopravy