Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření

Táto kniha vychádza stále znova a znova a zakaždým sa rýchlo vypredá. Hovorí o fenoméne, ktorí ľudia veľmi citlivo vnímajú ako vyhorenie, hoci diagnózou sám o sebe nie je.

Autor knihy hovorí o stave fyzického a duševného vyčerpania a aké následky "to" môže mať.

Kto vyhorel, musel horieť. Ako to, že horel? Prečo horel? Čo ho zapálilo tak, že prestal rešpektovať hranice?

Túto knihu autor napísal pre ľudí, ktorí z rôznych dôvodov dali veľa zo seba a teraz im chýba sila. Napísal ju pre ľudí, ktorí sú pod tlakom a ľahko sa preťažia, alebo prestanú brať ohľad na seba. Často zabudnú na seba, až kým sa neobjavia zdravotné problémy a nedokážu vstať z postele...

Prostredie ktoré Vám dovolilo vyhorieť, alebo ktoré zapríčinili vyhorenie sa ťažko zmení. Ak sa niečo, či skôr niekto môže zmeniť a tým zmenšiť riziko vyhorenia – ste Vy. Je to jediné skutočné riešenie.

Táto kniha hovorí o tom, čo je syndróm vyhorenia. Ako vzniká. Čo je jej príčinou. V čom sú riziká. Ako sa prejavuje. Na čom je postavená liečba. Čo môžeme urobiť mi sami a v čom nám môže pomôcť lekár a terapeut.

V neposlednom rade autor hovorí o perfekcionizme. Hovorí o vývoji terminológie. Venuje sa rizikám spojenými s pomáhajúcimi profesiami. Hovorí o fungovaní organizmu a ako na neho dolieha záťaž. Hovorí o svete emócií a kríze. Ponúka konkrétne kroky dôležité pre zmenu. Zaujímavé je "desatoro" proti vyhoreniu, ktoré prináša z prostredia hospicu vo Veľkej Británii. A veľa ďalšieho.

Radzim Honzák je známy ako psychiater. Dlhé obdobie sa venoval psychosomatike. Od roku 1989 viedol Oddelenie lekárskej psychológie, psychoterapie a psychosomatiky na lekárskej fakulte univerzity Karlovej. Potom pôsobil v Psychiatrickej nemocnici v Bohniciach. Dlhodobo píše knihy, ktoré zaujímavým spôsobom približujú dôležité témy. Odovzdáva tak skúsenosti širokej populácií. Dokonca píše blogy...

Rok vydania: 2013. Počet strán: 215. Vyšehrad

14,99 €
nezahŕňa cenu dopravy