Strach z nemocí

Strach z ochorenia je prirodzený. Nepoznám človeka, ktorý by sa nebál o svoje zdravie. A predsa je tabu hovoriť o tomto strachu. Bojíme sa o seba a o svoje zdravie. Túžime po dlhom živote prežitom v zdraví a pravidelne si navzájom želáme veľa zdravia. Život v zdraví je zjavne pre nás dôležitý a túžime po ňom. A predsa sa bojíme o svoje zdravie.

Kniha od dvojice autorov si kladie niekoľko zaujímavých otázok: máme sa čoho báť? Ako sa postaviť strachu z ochorenia čelom? Čo môžeme urobiť preto, aby sme strachu zobrali jeho silu a dali mu miesto, ktoré mu patrí? Ako porozumieť svojmu strachu? Kde je jeho prameň? Čo nám chce povedať? Aké sú najčastejšie príčiny strachu z ochorenia? A kde je vlastne hranica medzi normálnym strachom – kedy sa máme báť a kde sme už za hranou a bojíme sa zbytočne?

Kniha tiež prináša rady rodine a priateľom – ako pomôcť človeku, ktorý sa bojí viac, než je dobré. Hovorí o tom, ako prebieha liečba takéhoto strachu. A prináša aj svojpomocný program – koncepciu čo môže každý človek urobiť preto, aby sa bál menej a aby sa jeho strach vrátil do prirodzených koľají.

Kniha je napísaná na podklade smeru KBT (kognitívno – behaviorálna terapia). Kniha je plná kazuistík a príkladov. Prináša aj praktický test.

Touto knihou sme chceli prispieť k hlbšiemu porozumeniu strachu z ochorenia... okrem toho sme sa snažili ponúknuť konkrétnu pomoc pre zvládanie strachu z ochorenia... Knihou sme sa snažili dodať Vám odvahu, aby ste svoj strach prijali a viedli taký život, ktorý sa bude odvíjať podľa vašich hodnôt... Voľne preložená citácia slov autorov zo záveru knihy...

Hans Morschitzky je psychológom a psychiatrom na klinike v Linzi. Dlhodobo sa venuje úzkosti, psychosomatike a obavám o vlastné zdravie. Thomas Hartl je novinár – autor odborných článkov a spoluautor niekoľkých kníh. Spolu napísali knihu Strach z nemocí. Obaja autori žijú v Rakúsku.

Rok vydania: 2020. Počet strán: 199. Portál

14,99 €
nezahŕňa cenu dopravy

Ak si chcete o knihe prečítať viac, kliknite na: https://dennikn.sk/blog/2199486/strach-z-ochorenia/