Jiný svět

Téma tejto knihy nie je veselá. Je o to smutnejšia, že sa často dotýka rodičov. S pribúdajúcim vekom sa objavuje riziko demencie. Dráhy a milovaný človek sa nám výrazne mení pred očami. Preto sme hľadali knihu na túto tému. A našli.

Stojí za ňou dvojica autorov. Jürgen Dátum je skúsený autor, ktorý má cit pre slovo. A skúsenosť s demenciou v rodine. Erich Schützendorf je pedagogickom, ktorý celé desaťročia zasvätil téme starnutia a demencie. Prednášal tiež sociálnu gerontologiu na univerzite v Nemecku. Obidvaja autori sa v knihe snažia o dve veci: priblížiť akými zmenami prechádza človek s demenciou a ako mu pomôcť.

Tento cestovný sprievodca (kniha) vás zavedie do iného sveta, kde žijú ľudia s demenciou. Objavíte nové veci, spoznáte doteraz nepoznané a môžete sa vďaka nemu veľa naučiť. Do tohto iného sveta sa dostanete vďaka starostlivosti o človeka s demenciou (a tiež vďaka tejto knihe). 

V tomto svete panujú podivné zvyklosti. Je potrebné na túto cestu sa dobre pripraviť. Potom Vám mnohé veci začnú dávať zmysel. A pomôžu vám dobre reagovať. Cieľom tejto knihy je pomôcť Vám pochopiť a ukázať ako kráčať ďalej spolu. Ich svet sa mení, môžete na tú cestu vykročiť spolu s nimi…

Knihy je komplexná a venuje sa rôznym témam. Emócie. Rozum ustupuje do úzadia, emócie získavajú na sile. Objavuje sa strach, ale aj hnev. Menia sa dôvody a okolností. Komunikácia je naďalej dôležitá, ale čoraz viac emotívna. A vyhranená. Obavy sa dotýkajú duše. Nie je ľahké sa usmiať. Menia sa osobne hranice, objavuje sa agresia. Niektoré veci nie sú jednoduché a príjemné. Objavujú sa rôzne “prešľapy” a nepríjemné okolností a situácie. Nie všetko slúži tak, ako by malo. Mnohé sa ojresalo, ale zároveň je človek viac autentický. Stále túži po dotyku a zmyslu. Neprestal ľúbiť. Ako prejaviť blízkosť a náklonnosť? Ako pomôcť na tej ceste?

Erich Schützendorf celé desaťročia sa venoval starnutia a demencií. Prednášal tiež sociálnu gerontologiu (postavenie starého človeka v spoločnosti) na univerzite. 

Rok vydania: 2021, počet strán: 143, Pasparta

18,99 €
nezahŕňa cenu dopravy