Láska nad propastí

O traume sa spravidla hovorí v inom kontexte – po napadnutí, strate blízkeho, či znásilnení. Preto je pomerne vzácna kniha, ktorá hovorí o traume v kontexte vzťahu – citové zranenie a následne strata radosti a chuti do života.

Autor knihy u nás nie je veľmi známy a pritom v zahraničí má dobré meno. V tejto svojej knihe sa snaží ukázať, ako využiť svoje vnútorné zdroje na ceste k uzdraveniu a ako vykresať radosť zo života tam, kde je zranenie (ktoré ten život berie). Ako nadviazať vzťah, napriek zraneniu a minulosti. Ako sa znovu otvoriť, dôverovať, milovať... napriek zraneniu, pochybnosti a obavám.

Kniha pomáha otvárať zranenia a uzdravovať ich. Pomáha znovu sa pripraviť na vzťah a vytvoriť ho. Kedže základy každého vzťahu a citovej väzby sa spájajú s detstvom a následne je tento "koncept" rozvíjaní - kniha sa zaoberá celou plejádou vzťahov. Vzťahová trauma totiž nemusí byt "len" milostná a pre jej uzdravenie sú vzťahy dôležité. Preto autor knihy hovorí o traume v širšom prostredí. Tak ako ostatne vztahy pomáhajú prekonať trauma, trauma zároveň ovplyvňuje všetky vzťahy. Preto je dôležité "zlomiť" okovy traumy...

Trauma vyvoláva otupelosť. Títo ľudia môžu navonok pôsobiť, ako by im to bolo jedno. Akoby sa ich to netýkalo. Je v tom aj kus odosobnenia. Ako by sa to nestalo. Nie mne. Napriek smutnej predstave, je to pomerne aj ľahká cesta – nič neriešiť. Otvárať rany – to môže bolieť. Práca s traumou patrí do rúk terapeuta. Ako sa vrátiť do života?

Návrat do života chvíľu trvá. Nie je to jednoduché. Ale je to možné... Od traumy k bezpečnému a láskavému vzťahu...

Boris Cyrulnik pôsobí vo Francúzsku ako psychoanalytik, etológ a neuropsychiater. V Touloune vedie etologický výskum (biologický pohľad na správanie a jeho vývoj). Dlhodobo sa venuje traume.

Rok vydania: 2014, počet strán: 238, Portál. 

6,99 €
nezahŕňa cenu dopravy