Léčba smyslem

Táto kniha je "ovocím" prednášok, ktoré mal Viktor Frankl v roku 1966 na univerzite v Dallase. Jadrom týchto prednášok je logoterapia, teda psychoterapia zameraná na hľadanie zmyslu ľudského života. Frankl v prednáškach obhajuje systematickosť a komplexnosť logoterapie, ktorá je postavená na slobode vôle, na vôli k zmyslu a na zmysle života.

Kniha ukazuje uplatnenie logoterapie. Prezentuje konkrétne oblasti a duševné problémy, pri ktorých nachádza využitie. Autor tiež porovnáva logoterapiu s inými terapiami a ukazuje jej miesto vo svete terapie.

Na konci knihy tiež dochádza k polemike a k diskusií o jej mieste a postavení voči náboženstvu a teológií, keďže otázka zmyslu rezonuje aj v tejto oblasti.

Kniha je napísaná na podklade vlastnej skúsenosti. Jej autor – Viktor Frankl prežil pobyt v koncentračnom tábore a vôľu k životu mu dalo zodpovedanie otázky – prečo žiť a kráčať ďalej. Frankl je presvedčený, že ak človek nájde odpoveď na otázku prečo, nájde aj cestu ako...

Viktor Frankl bol profesorom neurológie a psychiatrie vo Viedni a profesorom logoterapie na univerzite v Kalifornií. Je tvorcom logoterapie a existenciálnej analýzy. Žil v Rakúsku.

Rok vydania: 2021. Počet strán: 182. Portál

13,49 €
nezahŕňa cenu dopravy

Ak si chcete o knihe prečítať viac, kliknite na: https://dennikn.sk/blog/2350617/liecivy-dotyk-zmyslu/