Modlitba, která mi změnila život

Nie je pre nás jednoduché sa modliť. A to dokonca aj v prípade, že chceme. Je to určitá aktivita. A námaha. Niekedy sú život a udalosti v ňom ťažké. Niekedy je ťažké sa modliť. Ale máme problém aj s tým, komu. Tomu tam hore? A za čo? Čo má byť predmetom modlitby. Bez pochýb je pre nás ťažké aj také to úvodné nastavenie – kto som ja a kto ty. Prostredie, v akom sa má modlitba odohrávať. Často tak má podobu niečoho všeobecného, neosobného a formálneho.

Práve examen hľadá znamenie Božej blízkosti, v prítomnosti. V našom živote. V našom dni. V našej každodennosti a všednosti. Je o Božej prítomnosti v našom reálnom svete. Stačí trochu času – modliť sa pravidelne a tie hranice, medzi našim životom a duchovným svetom sa stratia. Splynú.

Čaro examenu nie je len v uvedomení si, že Boh kráča po našom boku. Ale aj v uvedomení, že ide o nesmierne praktickú modlitbu do a aj zo života. Náš život je jej ústrednou témou. Nie pre náš egoizmus, či narcizmus, ale pre naše spojenie s Bohom. Často zápasíme s tým, za čo sa máme modliť. Chýbajú nám slová a pritom stačí sa modliť za život. Svoj život. 

Modlitba examen sa skladá z 5 krokov. Z čoho pozostávajú tie kroky a ako ich praktizovať? O tom je práve táto kniha...

 Jim Manney pochádza z USA: Prešiel jezuitskou formáciou na viacerých školách. Potom pracoval ako novinár, pričom sa venoval odbornejším témam. Po istom čase jeho kroky viedli do jezuitského vydavateľstva, kde znovu objavil jezuitskú spiritualitu. Najprv pre svoj osobný život a potom pre svojich čitateľov. Odvtedy píše jednu knihu za druhou.

Rok vydania: 2023, počet strán: 127, Portál.
11,99 €
nezahŕňa cenu dopravy