Mužský kód

V minulosti sa muži riadili tým, čo bolo dávno dané – súborom pravidiel a noriem, ktoré mužov viedli k určitému stoicizmu, tichosti a sile. Muž pracoval, často v nehostinných podmienkach. Často bol vystavený nečasu. Musel prespať v nepohodlí a mimo domova. Tvrdo pracoval. Práca mu však dávala zmysel a naplnenie. Pomáhala mu zabezpečiť rodinu. A vytvoriť pre ňu zázemie. Bol oporou. Nemusel veľa hovoriť. Už svojou prítomnosťou dával silu.

V poslednom storočí sa tento obraz zmenil. Muž ani napriek snahe nedokáže rodinu zabezpečiť. Práca jedného už k tomu nestačí. Čelí požiadavkám, aby viac hovoril o svojom svete a emóciách. Má sa zapájať do chodu domácnosti a starostlivosti o deti. Celý ten predchádzajúci obraz sa otriasa a pred muža prináša otázku, čo v dnešnej dobe znamená byť mužom?

Kniha sa snaží viesť mužov k tomu, aby čelili výzvam a robili to vlastným spôsobom. Dôraz pritom kladie na rozvíjanie mužských vzťahov a priateľstiev, kde sa muži navzájom učia kontaktu, komunikácií, záväzku a spolupráci. Navzájom si pomáhajú a navzájom sa podporujú. Mohli by sme povedať, že sa navzájom ťahajú, spolu hľadajú čo to znamená byť mužom a ovocie z toho nakoniec majú ich ženy. Muž odpovedá na potreby doby a predsa ostáva sám sebou.

Kniha rozoberá problém mužstva a mužskosti v rozsiahlom kontexte. Na podklade histórie. Ale aj v kontexte rodinných vzťahov. Hovorí o zmenách, ktorým muži čelia. O priateľstve. Nových výzvach. Ale ponúka aj praktické rady, cvičenia a príbehy zo života.

Robert Garfield pôsobí ako psychológ a psychoterapeut. Dlhodobo sa venuje problematike mužstva a rozvoja osobnosti u mužov. Žije v USA.

Rok vydania: 2017. Počet strán: 236. Portál

7,99 €
nezahŕňa cenu dopravy