Mužský narcizmus

V ponuke posledný kus.

Každý muž má v sebe narcistické časti. Niektorý viac a niektorý menej. Niekedy tieto znaky a prejavy narcizmu sú výrazné a dajú sa ľahko spoznať. Niekedy sú menej výrazné a treba vedieť, čo hľadáme a čo si treba všimnúť.

Narcizmus ako taký má svoje špecifiká. S narcizmom sa môžeme stretnúť u žien, ale aj u mužov. A obidve verzie – ženská a aj mužská sú v niečom "iné". Predmetom tejto knihy je mužská podoba narcizmu. A ako hovorí podnázov knihy, snahou je pochopiť ho a pracovať s ním...

Kniha sa snaží aktualizovať obsah narcizmu modernej dobe. Hľadá a pracuje s novou podobou a definíciou. Je tu veľa odkazov a 36 konkrétnych príbehov a príkladov zo života (kazuistík).

Mužský narcizmus sa často spája s úzkosťou s komplexom menejcennosti, s nedostatočným pocitom vlastnej hodnoty a s nedostatkom lásky k sebe samému. Podľa autora však ide o mýtus a zastaralé chápanie samotného narcizmu.

K najcennejším prvkom knihy patrí, že vníma narcizmus plasticky a v rôznych podobách. Vďaka autorovi môžete vidieť, do akej podoby môže zájsť a v čom je iný na rozdiel iných osobnostných čŕt a ochorení.

Narcizmus sa podľa autora spája jednak s láskou k sebe samému. Možno dokonca hovoriť o určitej zamilovanosti. A tiež s pocitom výnimočnosti. Narcista je o tom presvedčený. Preto požaduje určitý prístup a zachádzanie.

Táto kniha je o láske. Presnejšie o schopnosti mužov milovať. V prípade muža, ktorý je narcisom, ide o sebalásku. Ide o muža, ktorý je pripútaný láskou k sebe. A preto, pretože nedokáže prekročiť svoj tieň, tak má problém milovať niekoho iného.

Kniha ponúka tri časti. Najprv približuje samotný narcizmus. Potom hovorí ako spútava muža a bráni mu normálne fungovať a nakoniec ukazuje, ako z toho von. Súčasťou knihy je aj niekoľko príloh.

Raphael M. Bonelli pôsobí ako neurovedec na Univerzite Sigmunda Freuda a tiež ako psychiater a psychoterapeut. Žije v Rakúsku.

Rok vydania: 2018. Počet strán: 182. Portál

16,49 €
nezahŕňa cenu dopravy