Mýtus normálnosti

Táto kniha sa snaží ísť na kosť. Snaží sa o holistický pohľad. A teda celostnú medicínu. Vníma človeka ako súčasť väčšieho celku a jeho problémy aj ako dôsledok prostredia v ktorom sa pohybuje…

Mnohé kritiky hovoria o tejto knihe, ako o životnom diele. A Gábor Maté je na vrchole svojho života. Dlhodobo sa venuje stresu, traume, vplyvu prostredia, ale aj závislosti. 

Čím to je, že napriek vzostupu životnej úrovne v západnom svete, došlo aj k nárastu chronických ochorení? A pritom napriek kritike, neustále sa posúvame dopredu v poznatkoch, v postupoch a v liečbe. A nestačí to…

Po 40 rokoch lekárskej praxe Gábor Maté prichádza vo svojej knihe s tvrdením že problém je v traume, ktorú človek opakovane prežíva, v stresujúcim prostredí, v narušenej rovnováhe, v preťažení imunitného systému (zápalové procesy) a tiež v dielčom prístupe k človeku. Maté sa snaží o celostnú medicínu. Chorobu vníma aj ako následok prostredia, v ktorom človek žije. 

“Ako lekára praktizujuceho medicínu… má vždy zarazila spojitosť medzi jednotlivcom a kontextmi…”

“Dospel som k presvedčeniu, že za celou epidémiou chronických duševných a fyzických chorôb… je niečo v neporiadku v našej kultúre…” mnohé ťažkosti sú dôsledkom ako žijeme a prostredia, v ktorom žijeme…

Ak by sme mnohé choroby, prípadne ich horší priebeh (než by mohol byť) vnímali ako dôsledok, nestalo by to za pokus to zmeniť?

Oddeľujeme myseľ od tela a nerešpektujeme ich jednotu. Choroba to nie je len orgán, ktorý je zasiahnutý a život, ktorý je obmedzený, ale aj príbeh človeka a život v ktorom došlo k deformácií. Pokúsme sa o návrat k celistvosti… Skúsme objaviť seba, žiť svoj život, znovu mať radosť zo života, spomaliť, stáť si za svojimi hodnotami a nerobiť kompromisy…

Maté nesľubuje zázraky. Nehovorí o vyliečení, hoci je to možné. Hovorí o uzdravení. Uzdravenie je v celistvosti - človek začne žiť svoj život. Nie je to slovná hračka. Cestou k dlhovekosti je žiť v súlade sám so sebou. Rešpektovať svoj organizmus a pomáhať mu. To však neznamená, že človek neochorie, alebo že na konci života nezomrie. Ale bude žiť zdravšie. Maté v knihe popisuje konkrétne črty, ktoré sa spájajú so zdravým prístupom k životu. Tie bližšie popísať nemôžem. Prezradil by som veľa.

V knihe sa venuje aj traume. Hovorí o hľadaní seba a prijatí seba. Píše tiež o hľadaní zmyslu a viere, ktorá dáva nádej, ale aj silu…

Nakoniec nás Maté privádza k otázke, čo je normálne a čo patologické…

Gábor Maté je lekárom a psychoterapeutov, ktorý roky zasvätil boju so závislosťou. Stal sa odborníkom v danej oblasti. To ho priviedlo k štúdiu traume a neskôr k skladaniu života a choroby ako úlomku z neho. Knihu napísal so svojím synom Danielom Maté.

Rok vydania: 2023, počet strán: 422, Eastone

23,99 €
nezahŕňa cenu dopravy