Ne je moje superschopnost

Keby som tomu a tomu (doplňte podľa uváženia) povedal nie, tak ... (tiež môžete ľubovoľne doplniť). Máme problém naučiť sa povedať nie a bežne používať nie. Často ide pritom o "veci " ktoré nechceme, s ktorými nesúhlasíme, prípadne sú v rozpore s našimi predstavami. Ale nepovieme nie. Radšej frfleme, alebo si necháme pokaziť situáciu / udalosť / zážitok.

A pritom nie pomáha chrániť naše hranice, chráni to, čo je pre nás dôležité. Dokonca pomáha nám, aby sme "nevyhoreli", mali dosť síl a chuť a radosť do života. Vedieť povedať nie - je pre nás životne dôležité.

Ale pre nás je ťažké to povedať. A tak sa radšej umárame pocitom úzkosti, vinou, stratou identity, či dokonca hnevom a mrzutosťou. To všetko sa dostáva k slovu, keď nevieme povedať nie.

Táto kniha pomáha pochopiť, prečo je pre nás ťažké povedať nie. Pomáha nám pátrať po koreňoch a príčinách tohto problému a pomáha nájsť riešenie, aby sme si začali chrániť seba a svoje vnútro. Pomáha tiež pracovať s emóciami, ktoré pritom cítime a s ktorými zápasíme. Okrem iného s pocitom viny, ak niekomu "nevyhovieme". Kniha Vás v tom nenechá samých a pomôže Vám zvládnuť aj pocity, ktoré hlavne na začiatku budú brániť v zmene postoja.

Kniha venuje jednotlivé kapitoly rôznym skupinám ľudí, ktorým je ťažké povedať nie (napríklad rodina, priatelia, či rodičia). Okrem toho pomáha odhadnúť a približuje, komu hovoríme nie a ako môže reagovať. A v neposlednom rade, ako to zvládnuť.

Niektorí ľudia vedia bezprostredne povedať nie. A dajme bokom, či ide o ochranu svojich hraníc, alebo egoizmus. A všetci ostatní sa musia naučiť povedať nie. Nie pre egoizmus, ale pre ochranu svojich hraníc.

Možno Vás upokojí, že nie nie je odmietaním, dokonca nie je definitívou. Bolo by odmietaním, keby sme ho hovorili kvôli tomu druhému (s tebou nechcem mať nič spoločné). A nie je definitívou, pretože inokedy a za iných okolností môže byť odpoveď áno. Ale teraz je nie, pretože máme svoje dôvody.

Autorka knihy nás povzbudzuje naučiť sa hovoriť nie. Prežívajte svoje nie a vychutnávajte si to! Kvôli sebe. Zamyslite sa nad sebou a svojím životom – čomu by ste chceli povedať nie? Tak to povedzte! Definujte svoje hodnoty a bráňte ich pomocou toho krátkeho a jednoduchého slova – nie!

Žijeme rýchlym životným tempom a kladú nám na plecia množstvo požiadaviek a plánov. Nie je ľahké ich splniť a to dokonca ani keď chceme. Možno je načase naučiť sa povedať nie...

Annette Lies je úspešnou autorkou kníh a scenárov a práve istá forma prepracovanosti ju nakoniec priviedla k skúmaniu deŠtruktívneho vzorca správanie, pre ktorý mala problém povedať nie. A tento vzorec "zlomila" pomocou behaviorálnej terapií. A o svoje poznatky a skúsenosti sa delí v tejto knihe. Žije v Nemecku.

Rok vydania: 2023. Počet strán: 183. Portál

15,49 €
nezahŕňa cenu dopravy