Nedostatečný pocit vlastní hodnoty

Vypredané

Táto kniha pred časom prišla na trh v slovenskej mutácií. Česká verzia je však lepšia. Vydalo ju vydavateľstvo, ktoré má skúsenosť s týmito odbornými textami. Okrem toho, prekladom od Röhra sa venujú dlhodobo…

Pán Röhr je veľmi zaujímavý autor - psychoterapeut, ktorý rád siaha po rozprávkach predovšetkým bratov Grimmovcov, aby cez konkrétnu postavu priblížil konkrétny zdravotný problém.

Témou dnešnej knihy je nedostatočný pocit vlastnej hodnoty. S týmto nedostatkom je spojený problém, ktorý je uvedený v podnázve knihy - sebadeštruktívne programy. Tam kde chýba vedomie a pocit vnútornej hodnoty - si ubližujeme rôznymi spôsobmi pri snahe získať aspoň na chvíľu pocit, že máme “cenu”.

Röhr tvrdí, že s týmto pocitom sú často spojené úzkosti, depresie, psychosomatické ochorenia, ale aj rôzne formy závislostí. Dôsledkom nedostatočného pocitu hodnoty sú často rôzne vzorce, schémy a “programy”, ktoré často bežia tak nejak na pozadí. Ak chceme znovu získať pocit hodnoty, budeme ich musieť identifikovať a pracovať s nimi. Röhr pritom čerpá z poznatkov širšieho bohatstva psychoterapie, nielen KBT, ktoré prežíva svoje baroko, ale aj zo psychoanalýzy, transakčnej analýzy, existenciálnej psychoterapie…

Kniha má pomerne jednoduchú štruktúru. Najprv pán Röhr ukazuje, ako sa tvorí / vzniká pocit hodnoty, potom ukazuje celé spektrum programov, ktoré bežia na pozadí, zároveň hovorí, aké rôzne náplaste používame v snahe nahradiť prázdnotu, ale aj reagovať na ten ktorý program. A čo je najdôležitejšie, ukazuje čo s tým - ako zmeniť pôvodný program a budovať zdravé sebavedomie postavené na prijatí vlastnej hodnoty. 

Mnohí ľudia túžia po spoločnom živote, túžia po šťastí a neuvedomujú si, že na tejto ceste im stojí prekážka v podobe nízkeho sebahodnotenia a teda nízky pocit vlastnej hodnoty. Tento pocit - že mám hodnotu sa snažíme získať rôznymi cestami, siahame pritom po rôznych náhradách a tým sa naše nešťastie len prehlbuje. Cítime, že to nefunguje. A východisko nevidíme…

Pre pocit šťastia je dôležité rozvíjať sebapoznanie a teda prijatie seba a spoznanie vlastnej hodnoty. Prijatie silných a slabých stránok ako východisko. Prijatie vlastnej ľudskosti. Máme cenu už teraz. Ak sme s niečím nespokojní - je tu priestor premieňať to a rásť. Vzácna perla sa v ustrici zrodila zo zrnka piesku…

Knihy od pána Röhra mám veľmi rád. Dosť sa mi dopĺňa a prelína s Johnom Powellom. Teším sa, že knihy pána Röhra u nás dostali taký požehnaný priestor…

V tejto knihe výnimočné rozprávka bola nahradená príbehmi zo života. Mnohých čitateľov potešia aj vložené kazuistiky…

Peter Heinz Röhr je nemeckým psychoterapeutom, ktorý sa dlhodobo venuje závislosti, ale aj pridružených témam. U nás je známy predovšetkým cez hodnoty v živote človeka a sebavedomie.

Rok vydania: 2013, počet strán: 176, Portál.

14,49 €
nezahŕňa cenu dopravy