Nikdy není pozdě na šťastné dětství

Mnohé sedenia a terapeutické rozhovory sa "točia" okolo detstva. Mnohí si zranenia z neho nesú celý život. A to ako prežili detstvo, ovplyvňuje ich prístup k životu a v neposlednom rade aj vzťahy. Naozaj je detstvo stopou, ktorá sa ponesie celým životom?

Celé desaťročia sa razila teória podľa ktorej prvých 7 rokov života je kľúčových. A tak vznikla predstava, podľa ktorej ak človek dostane ideálne zázemie počas prvých rokov, netreba sa báť čo z neho vyrastie a aký bude mať život. Také podmienky však dostal len málokto. Väčšina ľudí vníma detstvo ako niečo, čo dodnes ovplyvňuje ich život. Fínsky psychológ Ben Furman sa pokúsil nájsť odpoveď ako pracovať so spomienkami a s emóciami ktoré so spojené s detstvom a ako sa vysporiadať s týmto obdobím. Prijmite pozvanie k spoznávaniu úlomkov, ku ktorým dospel…

Furman vo svojej knihe ide cestou krízovej terapie "Debriefing" – a je presvedčený, že bez ohľadu na to čo sa stalo, časom to možno prekonať. Zdôrazňuje pritom cestu naratívneho prístupu. Slovo naration znamená rozprávanie. A preto Furman necháva človeka aby rozpovedal svoj príbeh. 

Súčasťou príbehu sú rôzne prekážky, ktoré vždy do životu prídu. Ale dôraz sa kladie na príbeh. Napriek momentálne nepriaznivým okolnostiam, život nekončí. Ak sa nám darí v prítomnosti, premieňa to našu minulosť. Ak sa nám nedarí v prítomnosti, ale darilo sa nám v minulosti, už sme to raz dokázali a budúcnosť je pred nami. Ak sa nám doteraz nedarilo, budúcnosť je ešte stále pred nami. Vlastne jediné čo nás determinuje, je smrť. 

Kým žijeme, bez ohľadu na okolnosti treba bojovať, aby ten život za niečo stál a na jeho konci sme mali dobrý pocit z toho, čo sme vykonali a čo po sebe zanecháme…

Ben Furman je fínskym psychológom, terapeutom a poradcom. Vo svojej práci sa zameriava na krízovú terapiu. Vo svojej profesií sa zameral na dve roviny krízy, jednak budovanie pracovného tímu a prekonanie krízy na pracovisku a zároveň na krízu v osobnom živote a prekonaniu prekážok ktoré ho negatívne ovplyvnili. Žije vo Fínsku.

Rok vydania: 2015. Počet strán: 2015. Portál

11,99 €
nezahŕňa cenu dopravy

Ak sa chcete dozvedieť o knihe viac, kliknite na: https://dennikn.sk/blog/1242611/nikdy-nie-je-neskoro-na-spokojne-detstvo/