Nová semena kontemplace

Knihy od Thomasa Mertona, patria medzi obľúbené diela naprieč celou populáciou. Snažia sa naplniť duchovné prázdno, ktoré v súčasnosti človek v sebe objavuje. Pre mnohých je pokračovateľom stredovekých mystikov, či sv. Jána z Kríža...

V tejto knihe Merton hovorí o dianí okolo nás, o skutočnostiach ktoré sa okolo nás odohrávajú a ktoré podobne ako semená, môžu byť zasiate do našej duše. Ak k tomu nájdu vhodnú pôdu. Každý okamih prináša zárodky niečoho nového. Dostane to priestor vzklíčiť a priniesť ovocie?

Ako v sebe utvoriť pôdu, ktorá bude pre semená živnou pôdou? Čo je potrebné k tomu, aby táto pôda bola premieňaná a bohatá na život? Akú podobu majú tieto "impulzy"?

Prvé vydanie tejto knihy bolo zo roku 1949. Neskôr texty prepracoval doplnil. Merton o nej píše, že ju písal v istej samote a izolácií. A osobne si myslí, že nie je určená každému. Merton hovorí, že vo svete je veľa násilia a vášne a preto vo svete nie je priestor pre takýto text. Ako veľmi sa mýlil :).

Kniha je uvažovaním o svete, živote a ich význame. Podľa Mertona veľa myšlienok z knihy má pôvod v iných dielach (z 12 storočia). Sám čerpá z diel iných. Nachádzame tu veľa myšlienok a odkazov na svätého Jána z Kríža.

Čo je to kontemplácia? Je to výraz pre rozumový a duchovný život človeka. Vďačnosť za život. Je to uvedomenie si, že život a bytie v nás pochádzajú z neviditeľného prameňa. Vďaka kontemplácií si uvedomíme tento prameň.

Kontemplácia je určitý druh videnia a poznania. Je to hĺbka viery a duchovné poznanie.

Semená kontemplácie. Musíme sa stať úrodnou pôdou, aby sa uchytili. To čo ma kultivuje, je Božia láska. A cez lásku sa tieto semená (podnety) uchytia a vydajú svedectvo o ňom. Cez mňa... Kontemplácia je priestorom / nástrojom kultivácie duše.

Thomas Merton sa narodil vo Francúzsku. Pôvodne študoval jazyky a literatúru, neskôr umenie. Pôvodne vnímal seba ako ateistu. Smrť starého otca ním otriasla. Štúdium filozofie a návšteva Ríma nakoniec viedli ku konverzií. Pôvodne prednášal anglickú literatúru na Kolumbijskej univerzite. V roku 1941 vstúpil do kláštora vydal sa na cestu trapistického mnícha. Časom zložil sľuby a bol vysvätený za kňaza. Čoraz viac sa utiekal do samoty, hľadal pokoj, meditoval a inšpiroval sa aj budhizmom a zenom. Na nejaký čas sa stiahol do klauzúry. Zomiera predčasne a tragicky po zásahu elektrickým prúdom v Bangkoku.

Rok vydania: 2020, počet strán: 180, Barrister & Principal

11,99 €
nezahŕňa cenu dopravy

Ak si chcete o knihe prečítať viac, kliknite sem: https://dennikn.sk/blog/3930548/semena-kontemplacie/