Odzbrojte narcistu

Novinka

Po knihe o mužskom narcizme a po knihe o tom, ako narcisti starnú, tú mame ďalšiu. Jej jadrom je komunikácia s narcisom.

"Určite ste sa už stretli s človekom, ktorý sa správa arogantne, bez pochopenia druhých, Alebo neustále vyžaduje osobitné zachádzanie a chválu. Tak sa prejavujú ľudia s narcizmom..."

V čom je táto kniha iná? Predovšetkým sa snaží pochopiť ako vzniká narcizmus. Opiera sa pritom o poznatky schématerapie a kognitívnej terapie. V detstve nachádza identifikuje 18 schém, ktoré sa neskôr pri "vhodnom" podnete môžu prihlásiť k slovu. Prečo to tak je. Odpoveď hľadá v citovej väzbe. Pri aktivácií dochádza k vypnutiu / k zmene obvodov v mozgu.

Je zaujímavé, keď v knihe sa dopad schémy v živote na samotného narcistu prirovnáva k traume. Inak v tomto probléme majú 75 % podiel muži. Kniha však hovorí aj o ženskej "verzií" a v čom je iná.

Veľmi cennou je kapitola ktorá hovorí, prečo sme obeťou narcistu. On v prípade "záujmu" dokáže "uloviť" kohokoľvek, ale častejšie sa to deje u niektorých ľudí, u ktorých tiež nachádzame určité schémy (v destve). Kto je teda v ohrození? Viac v knihe.

Ako už bolo spomenuté, jadrom knihy je komunikácia s narcisom – na čo si dať pozor, čomu sa vyhýbať. Hovorí však aj o ďalších témach, ako je sexuálne násilie, či výchova detí...

Kniha sa snaží o určitú rehabilitáciu narcizmu – vníma ho ako problém, ktorý sa dotýka obidvoch strán a obeťou neho je aj samotný nositeľ. Snaží sa napomôcť tomu, aby ste človeku s týmto problémom pomohli (ak chcete), ale chápe, ak k tomu (už) nemáte silu...

Wendy Behary riadi centrum kognitívnej terapie v New Jersey. Vedie tiež Inštitút schématerapie. V terapií sa dlhodobo venuje narcizmu. Kniha je napísana v duchu kognitívnej terapie a schématerapie.

Rok vydania: 2024, počet strán: 240, Portál.

19,99 €
nezahŕňa cenu dopravy

Ak si chcete o knihe prečítať viac, kliknite sem: https://dennikn.sk/blog/3930679/zivot-s-narcisom/