Rozptýlená myseľ

Keď sme unavení, keď sme nevyspatí… je pre nás ťažké sa na niečo sustrediť. Keď sa už dlhšie niečomu venujeme, naša pozornosť sa zhoršuje… keď čelíme množstvu informacií, máme problém zamerať svoju pozornosť na niečo konkrétne… tieto veci dobre poznáme zo svojho života. Dokážeme sa sústrediť, ale len určitý čas. A potom potrebujeme prestávku. Potom sa opäť môžeme sústrediť, až kým sa opäť neobjaví potreba oddychu. Je to prirodzené.

ADD je poruchou pozornosti. Ak by bola spojená s hyperaktivitou, hovorili by sme o ADHD. V poslednej dobe narastá počet ľudí s ADD. Bez pochýb, do veľkej miery je to spojené s rýchlym životným štýlom, s pretlakom informácií, ale aj s digitálnym svetom. A do istej miery - tak je to vždy, je to dané aj tým, že sa o tejto poruche začalo hovoriť…

Táto kniha sa venuje poruche pozornosti v kontexte ADD. Prináša veľa informacií a poznatkov pre dospelých, ale aj deti.

Dnes je z nejakého dôvodu v móde usilovať sa o diagnózu ADD a uchádzať sa o rôzne úľavy, či už v štúdiu, alebo v práci. Tento prístup nie je dobrý. ADD je komplikáciou, ktorú treba prekonať. Vyžaduje to viac úsilia, ale ak sa s ňou nepopasujete, potom zdeformuje Váš život.

Gábor Maté v knihe Rozptýlená myseľ je vo svojom živle. Je psychiatrom, terapeutom, neurológom, ale je tiež človekom ktorý má osobnú skúsenosť s poruchou pozornosti. A preto výhovorky neprijíma a ide na kosť. Neobviňuje, pozýva vyhrnúť si rukávy a popasovať sa s poruchou…

Podnázov knihy je pôvod a liečenie poruchy pozornosti. A ak si prelistujete knihu, naozaj je tak koncipovaná: povaha poruchy pozornosti, ako sa vyvíja mozog pri poruche pozornosti, korene poruchy v rodine a v spoločnosti, črty ľudí s poruchou pozornosti, dieťa s poruchou pozornosti, dospelí s poruchou pozornosti… prvé kapitoly popisujú problém a posledné ukazujú riešenie…

Hoci kniha je primárne venovaná ľuďom z ADD, inšpiráciu a pomoc v nej nájdu všetci, ktorí chcú zlepšiť svoju pozornosť.

Kniha je o to cennejšia, že nielen samotný Maté má ADD, ale aj jeho deti. A preto v nej nájdu usmernenia nielen ľudia, ktorí zápasia s ADD, ale aj ľudia ktorí chcú pomôcť človeku s ADD. 

Maté v úvode píše, že mozog a jeho prepojenia prechádzajú neustálymi zmenami. ADD je určité oneskorenie vývoja, preto práca s mozgom a jeho rozvoj pomáhajú tieto veci zmeniť a “dobehnúť”. Je to možné v detskom veku, ale aj v dospelosti…

Gábor Maté - hoci má maďarských predkov, vyrástol v Kanade. Niekoľko rokov pôsobil ako učiteľ angličtiny a literatúry. Potom sa vrátil na univerzitu a stal sa lekárom. Dlhé roky bol rodinným lekárom. Okrem toho pracoval na paliatívnom oddelení. A desať rokov pracoval na klinike drogovej závislosti vo Vancouveri. Pravidelne prispieva do médií, predovšetkým do Vancouver Sun a The Globe and Mail. Napísal viacero kníh a každá z nich doslova narobila “rozruch” a zbúrala mnohé zaužívané predstavy.

Rok vydania: 2022, počet strán: 533, Noxi

19,99 €
nezahŕňa cenu dopravy