Týraná

Príbeh ženy, ktorá čelila domácemu násiliu.

„Moje manželstvo sa nelepšilo a ja som sa deň od dňa borila hlbšie do zabehnutých koľají. Už mi bolo jedno, či a kedy ma zase udrie. Keď som videla, ako sa v ňom hromadí hnev, občas som urobila niečo preto, aby som ho vytočila a konečne to mala za sebou. Potom ako ma zbil, vždy nastala fáza ospravedlňovania / udobrovania a ja som začala žiť pre tieto chvíle...“

Táto kniha je úprimnou a otvorenou spoveďou ženy. Nenechajte sa pomýliť názvom, nebola len týraná, ale aj ona sama začala týrať. Násilie ktoré cez muža zavítalo do rodiny, si začalo žiť svojím vlastným životom. Nakoniec tak kniha otvára tému samotného násilia, ktoré v určitom okamihu sa dotýka všetkých. A tak tu máme nielen tyrana, ale aj obeť. Človeka s problémom, ale aj človeka ktorý je problémom zasiahnutý. Obeť sa môže zmeniť v tyrana. A čo viedlo tyrana k násiliu?

Kniha neponúka jednoduché odpovede. Vlastne ponúka len v odmietnutí násilia. Pre násilie nie je miesto vo vzťahu. A je jedno, či obeťou je žena, alebo muž.

Prečo sa človek nechá týrať? Prečo len tak neodíde? Je možné, že niečo v jeho minulosti mu v tom bráni? Prečo má človek sklon k násiliu? Prečo siahne po násilí? A akú rolu v tom hrá jeho minulosť?

Existuje niečo, čo nás varuje – že môžeme byť obeťou, že môžeme byť násilníkom?

Životné príbehy sa rôznia... Každá obeť by mala nahliadnuť do svojho vnútra a zistiť, prečo je / bola ochotná to znášať...

Kniha je rozdelená na tri časti. "v prvej vám popíšem svoje utrpenie... druhá hovorí o mojej ceste k uzdraveniu... a tretia hovorí o tom, že uzdravovanie je proces, ktorý začal a nikdy nekončí..."

Keď budete čítať tie stránky... "načúvajte svojmu vnútornému hlasu. Bude Vám milujúcim sprievodcom na ceste, ktorou by ste sa mali vybrať. Následne použite získané vedomosti" a mnou odovzdané skúsenosti k tomu, aby ste vykročili z bludného kruhu...

Kniha okrem obetí a potenciálnym tyranom - ktorí nechcú skĺznuť k násiliu, je určená terapeutom, psychológom a sociálnym pracovníkom.

Dianne Schwartz zažila násilie vo vzťahu. Na základe tejto skúsenosti napísala knihu a svoj život zasvätila pomoci obetiam domáceho násilia. Venuje sa tiež prevencií domáceho násilia. Žije v USA.

14,99 €
nezahŕňa cenu dopravy