Umění stárnout

Na túto knihu som sa tešil. Máme v ponuke tému starnutia vďaka Anselmovi Grünovi, ale hľadal som k nej ešte niečo – na doplnenie.

Kniha na prvý pohľad pôsobí vznešene. Grafickou úpravou, predelmi a obrazovými prílohami. V knihe je príhovor od psychoanalytika, terapeuta, neurológa a psychiatra Wolfganga Kleespiesa. Ale je predovšetkým sprítomnením životnej múdrosti a skúsenosti nemeckého psychoanalytika a psychológa Fritza Riemann.

"Súčasná hektická a rýchla doba má tendenciu preceňovať mladosť a odpisovať starobu, prípadne ju vnímať ako poruchu, ktorú je potrebné potlačiť a prekonať."

Kniha Umění stárnout hovorí o umení žiť. Ako žiť vzhľadom na životné obdobie, ktoré v niečom je „menej“ a predsa mnohým nie je dopriate a nie je výsadou, či samozrejmosťou.

Autor sa nevyhýba zložitým problémom starnutia a staroby a nezostáva len pri problémoch a nedostatkoch. Hovorí o možnostiach a šanciach, ktoré sa so starobou spájajú. Dokonca o možnostiach, ktoré sa otvárajú a predtým neboli k dispozícií. Možnosti ktoré môžu viesť k osobnej slobode a k duševnému rastu.

Akú podobu má šťastie v starobe? Akú podobu má kríza spojená so starobou? Ako vyzerá sexualita v tomto období... Je možné sa na starobu pripraviť? Prečo je dnes starnutie zložitejšie a je v niečom jednoduchšie? Ako sa vysporiadať s problémom, ktorý sa "plazí" za dverami (smrť)? Kde nájsť útechu a oporu? Môže nám byť komunita / spoločenstvo oporou? V čom tkvie zrelosť starého človeka? Existujú cnosti, ktoré sú pokladom staroby? V čom tkvie sloboda človeka v jeseni života? Otázky ktoré sú spojené so starobou a na ktoré autor knihy citlivo nachádza odpovede. Ponúka tiež množstvo myšlienok a priestor na zamyslenie. Čo staroba znamená pre Vás?

Fritz Riemann bol nemeckým psychoanalytikom a psychológom. Patril do nemeckej psychoanalytickej spoločnosti. Pred II sv. vojnou sa mu podarilo emigrovať do USA. Po vojne sa vrátil do Nemecka a pomáhal rozbiehať inštitút v Mníchove neskôr známy ako Akadémia psychoanalýzy a psychoterapie.

Rok vydania: 2022. Počet strán: 171. passparta

19,99 €
nezahŕňa cenu dopravy