Úzkost a obavy

Úzkosť a obavy sú normálnymi reakciami na nebezpečenstvo a stres. Problémom sú vtedy, ak prichádzajú pričasto, ak sú prisilné, alebo ak sú prehnané. Kniha hovorí o úzkosti, ktorá dlhodobo pretrváva, stala sa stálym hosťom bez trvalého pobytu.

Ľudia žijúci úzkostným spôsobom, úzkosť ich sprevádza vo všetkom. Už nie je prítomný ani spúšťač a konkrétny stimul. Akoby neustále žili v úzkosti a samu ju vyvolávali. Reagujú neprimerane. Žijú v trvalom napätí. Trápia sa maličkosťami.

Časom sa objavujú rôzne zdravotné problémy, ktoré sú spôsobené úzkosťou, ktorá pretrváva. Tieto prejavy majú na tento problém poukázať. Ešte nie sú znakom poruchy konkrétneho orgánu, či prejavom konkrétneho ochorenia. Hovoria o napätí, ktoré je už neúnosné. Ak sa ho však nepodarí zoslabiť, problémy sa budú prehlbovať a môžu viesť k závažným zdravotným problémom.

Kniha približuje samotnú úzkosť a život poznačený úzkosťou. Hovorí o tom, ako vzniká, aké sú typy úzkosti, ako sa prejavuje, pomenúva konkrétne obavy, približuje čo úzkosť drží pri živote, hovorí ako prebieha liečba a čo ju tvorí, ako sa do liečby zapojiť a čo môže urobiť samotní človek zápasiaci s úzkosťou a ako mu môže pomôcť jeho okolie.

Úzkosť patrí k životu. Je užitočná, ak sa uplatňuje vo vymedzenom priestore. Ako ju usmerniť a zmenšiť obavy? Odpovede ponúka táto kniha.

Ján Praško je známy ako psychiater a psychoterapeut a prednosta Kliniky psychiatrie v Olomouci. Z autorského kolektívu treba spomenúť Janu Vyskočilovú a Janu Praškovú.

Rok vydania: 2011. Počet strán: 232. Portál

14,99 €
nezahŕňa cenu dopravy