V síti dezinformací

Nielen pre vzťah je dôležité - prostredie a životný štýl akým človek žije. Je to dôležité aj pre jeho duševné zdravie. V poslednej dobe silnie vplyv rôznych dezinformácií a hoaxov. Preto sme sa rozhodli zaradiť do ponuky aj zopár kníh, ktoré pomôžu kriticky myslieť. Toto je prvá z nich…

Existuje niečo ako alternatívny fakt? Nie. Pravda je len jedna. Kto pracoval ako vedec vie, že je potrebné preskúmať všetky možnosti. Hoci skúsenosti naznačujú, ktoré majú väčšiu šancu na "platnosť". Nakoniec však riešenie sa ukáže. A je platné a overiteľné.

Celý náš pokrok stojí na vede, ktorá má svoje pravidlá a postupy. Často nám pri poznaní pomohla aj náhoda a otvorenosť ducha. Dôležitá je tá otvorenosť ducha. Poznanie pravdy bolo odmenou za námahu. Dnes každý chce mať názor a prezentuje ho ako platný a nie je ochotní o ňom diskutovať. A ak je ochotný diskutovať, neprijíma fakty a argumenty. Diskusiu ovládli emócie a iracionalita.

Táto kniha prináša celé to pozadie a hovorí, ako ľahko človek uverí dezinformacií a hoaxu a prečo to tak je. Je dobrou príručku a vhodnou prevenciou. Je to tým, že za jej vznikom je novinár, ktorý pozná prácu s faktami a s emóciami…

Jiří Táborský dlhé roky pracoval ako novinár. Potom prácu s informáciami a dátami využil pri práci analytika. A následne obidve skúsenosti využil pri práci v oblasti PR. Zaujímavá je aj jeho spolupráca s Národným úradom pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť v ČR.

Rok vydania: 2020, počet strán: 224, Grada.

6,99 €
nezahŕňa cenu dopravy