Závislé vzťahy

“Nedokážem povedať nie… Nedokážem byť sám… Ak som aktuálne v nejakom vzťahu, je to akoby zmizol môj svet…” týmito slovami problém so závislosťou vo vzťahu popisujú ľudia, ktorí majú “problém”.

Závislá porucha osobnosti sa spája práve so zvýšenou potrebou závislosti na druhých ľuďoch, s nízkym sebahodnotením, s neprimeranými obavami z opustenia (že ten druhý odíde) a s neschopnosťou vystupovať samostatne.

Tento problém je rozšírenejší, než sa zdá. A často sa vyskytuje s ďalšími problémami, ako je depresia, či psychosomatické ťažkosti. Mnohí sa stanú obeťou, sú týraní, alebo zneužívaní…

Röhr vo svojej knihe, ako je u neho zvykom hľadá inšpiráciu v príbehu / rozprávke. Vďaka nej rozoberá problém z rôznych strán a v tomto prípade pomáha pochopiť čo to je vzťahovať závislosť, ako vzniká, ako sa prejavuje a ako z toho von. 

Podkladom pre Röhra je rozpravka od bratov Grimmovcov známa ako Husiarka.

K vzťahu patrí aj obeta. Patrí k nemu aj vzájomná spolupráca a hľadanie kompromisov. Ale stále by malo ísť o dve jednotky, ktoré dokážu fungovať samostatne. V zavislom vzťahu je 1 závislý na tom 2…

Röhr dokonca píše, že zo zdravým vzťahom sa spája istá závislosť. Je potrebná naozaj zrelá osobnosť, aby ustrážila tu hranicu. Kde končí jeden a začína druhý…

Kniha je komplexné spracovaná. Autor hovorí aj o zneužívaní, či dokonca spoluzávislosti. 

Peter Heinz Röhr je nemeckým psychoterapeutov, ktorý sa dlhodobo venuje závislosti ak a pridružených témam. U nás je známy predovšetkým cez hodnoty v živote človeka a sebavedomie.

Rok vydania: 2016. Počet strán: 150. Portál

13,49 €
nezahŕňa cenu dopravy