Závislost

Keď sa povie závislosť, väčšina ľudí si predstaví závislosť na drogách, alkohole, prípadne nikotíne. Ale závislosť môže mať rôzne podoby a dotýka sa mnohých ľudí. Čo je závislosť a ako ju prekonať?

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je závislosť choroba. Nie je to prejav slabej vôle, či slabého charakteru. Závislosť je definovaná ako duševný, alebo telesný stav, ktorý je sprevádzaný naliehavou túžbou, alebo neprekonateľnou potrebou po niečom (ćo je predmetom závislosti). Dôležité tiež je, že táto túžba a potreba sa opakuje. Do tejto definície prináša obohatenie psychológia keď hovorí, že ide aj o isté spôsoby správania. Ide o opakovanie určitého spôsobu správania, bez ohľadu na jeho dôsledky.

So závislosťou je spojené aj znížené sebaovládanie, zvyšovanie tolerancie (dávky), abstinenčné príznaky (ak nedostaneme svoju dávku), pokračovanie v záľube napriek problémom, ktoré sú s tým spojené a sú nespochybniteľné. A zásah „drogy“ do života na úkor všetkého ostatného.

Zbaviť sa psychickej závislosti je ťažšie, ako fyzickej. Po pravde, fyzickej závislosti je možné sa zbaviť. Ale psychická pretrváva, má podobu určitej schémy / vzorca v našom mozgu, ale o tom bude reč nižšie.

Každý kto zápasí so závislosťou pozná kruh závislosti. Ako často si povedal, že už nebude. A predsa podľahol. Uspokojenie bolo len krátke, ak bolo. Dostavili sa výčitky a odhodlanie začať odznova. Potom nastalo obdobie boja, pokus preťať okovy závislosti. Ale často len na nejaký čas. A opäť sa objavilo zlyhanie… a tak stále dokola… V tomto prípade kruh nie je znakom plnosti, ale zúfalstva.

Pán Röhr vo svoje knihe Závislosť označuje závislosť ako chorobu túžby. Ľudia túžia po rôznych veciach. Základnou túžbou je, aby nás niekto chápal a miloval. Okrem toho túžime niečo dosiahnuť, niečo po sebe zanechať a netúžime po všednosti. Iste, sú tu aj ďalšie, spravidla individualizované túžby. Tak v čom je problém? Že ak sa nám nepodarí dosiahnúť / naplniť túžbu, snažíme sa dosiahnuť to pomocou náhrady a tou je často závislosť. Veľmi často je závislosť kompenzáciou, alebo náhradou za niečo. A keďže ide o závislosť, neustále sa posúva hranica toho, čo potrebujeme pre spokojnosť – narastá túžba (dávka) a časom prídeme na to, že bez ohľadu na druh závislosti, to po čom túžime nás nedokáže naplniť.

Heinz Peter Röhr pôvodne vyštudoval pedagogiku a sociálnu prácu, aby nakoniec začal s ľuďmi pracovať ako terapeut a stal sa výraznou osobnosťou v tejto oblasti. Pôsobí na odbornej klinike v nemeckom Fredeburgu.

Rok vydania: 2015, počet strán: 176, Portál.

14,49 €
nezahŕňa cenu dopravy