Zhluboka se nadechni

Novinka

Stres patrí k životu. Otáznou však je, jeho miera. Za istých okolností nám škodí. Doslova nás dokáže ochromiť. Preto sme sa rozhodli do ponuky zaradiť túto knihu o strese...

Akú úlohu hrá stres v našom živote? Kedy nám škodí? A kedy nám prospieva? Otázky na ktoré hľadá odpovede autorka tejto knihy. A ponúka účinné stratégie, ako zoči voči stresu stanoviť si hranice a nájsť úľavu.

Stres ako taký nie je problémom. Problémom je, ako s ním pracovať. A to nás nikto nenaučil. Autorka prináša program na sedem dní. Každý deň znamená jeden konkrétny krok, ako sa naučiť pracovať so stresom a nakoniec dosiahnuť stav, kedy budeme mať od neho odstup. Poďme na to.

Prvý krok. Potrebujeme dostať pod kontrolu naše očakávania. Očakávania hlavne tie nereálne situáciu len zhoršujú. Ako často sa vystresujeme skôr, než sa niečo stane. A realita nebola taká zlá. Kniha pomáha hľadať odpovede na otázku, prečo to robíme. Druhý krok. Je to pochopenie reality – čo reálne môžeme ovplyvniť a zmeniť a čo nie. To čo nemôžeme zmeniť, je zbytočné sa tým stresovať. No nie? Nerobíme to kvôli pocitu, že máme všetko pod kontrolou? Tá situácia príde. Všetci to vieme. Budeme na ňu pripravení, alebo sa necháme zaskočiť? Je v tom veľký rozdiel... Keďže nie všetko vieme ovplyvniť, potrebujeme budovať svoju odolnosť, aby nás to nepriaznivé nezlomilo. Niekedy budeme musieť stáť zoči voči nepriazni a je potrebné to ustáť. Ako a kde načerpať silu? V čom mať oporu? Stres sa výrazne spája s človekom a s prostredím, ktoré okolo seba vytvoril. Čo tak dopriať si odstup a vyvetrať hlavu? Autorka pozýva zájsť do prírody. Aj v prírode je stres prítomný, ale má svoj cyklus a svoju rovnováhu. Nechajte sa tým inšpirovať... A posledný krok – to čo robíte, robiť naplno. Čas má oddychovať a aj pracovať. Žiť život naplno, mu dáva chuť. Ale nezabudnite pritom byť šťastní. Inak sa zbytočne ženiete niekam do neznáma. A na čo to všetko...

Kniha autorky je výzvou, znížiť stres za 7 dní. Ponúka k tomu konkrétne kroky. Mnohé sú originálne. A žiadny nie je ľahký.

Každý krok – to je konkrétna kapitola, ktorá rieši problém do hĺbky a ponúka konkrétne riešenie a cvičenie. Môžete si tak klásť otázky na telo a vďaka knihe ako sprievodcovi urobiť krok k väčšej odolnosti. Ak knihu a cvičenia v nej prepojíte s konceptom všímavosti, alebo s dychovými cvičeniami, urobíte len dobre : ). Jedna z kapitol je postavená na dychových cvičeniach. Tie však nemusia byť len časťou, ale jadrom riešenia...

Zaujala ma aj kapitola / odsek – ak máte za sebou naozaj zlý deň. Každý máme raz za čas taký. Čo s ním? Aj túto odpoveď nájdete v knihe.

Elissa Epel pôsobí na katedre psychiatrie a behaviorálnych vied na univerzite v San Francisku a je riaditeľkou centra UCSF. Dlhodobo sa venuje stresu.

Rok vydania: 2024, počet strán: 260, Jan Melvil publishing

16,99 €
nezahŕňa cenu dopravy