Život je teď

V ponuke posledný kus.

Anselm Grün patrí k veľmi populárnym autorom v duchovnom svete. Ako teológ čerpá zo spirituality púštnych otcov, ktorí vo svojom živote a pri sprevádzaní ľudí uplatňovali mnohé myšlienky a postupy, ktoré sa dnes spájajú s terapiou. Okrem toho veľa čerpá z bohatstva Junga a jeho nástupcov. Dochádza tak u neho k prepojeniu teológie a psychológie a tým aj k vzniku diel, ktoré spadajú do spirituality a predsa majú blízko aj k psychológií.

Anselm dokáže osloviť človeka bez ohľadu na to, do ktorej náboženskej komunity patrí a či svoju vieru praktizuje. Zároveň však hovorí jazykom, ktorý je blízky psychológom. Táto kniha je primárne venovaná starobe.

Čo staroba zo sebou prináša? Aké zmeny prebiehajú a ako sa mení život človeka? Aké výzvy do života človeka prichádzajú a ako im čeliť? Autor sa dotýka aj dvoch kľúčových tém – ako si vychutnať život aj v tomto veku. Ani v tomto veku to nie je o prežívaní, či dožití. A ako sa vyrovnať s témou, ktorá nás sprevádza celý život a o niečo naliehavejšie klope na naše dvere práve počas staroby a tou témou je prichádzajúca smrť.

Anselm Grün je benediktínskym mníchom, ktorý dáva duchovné cvičenia. Je úspešným manažérom a ekonómom. Dnes by sme napísali koučom. Má prirodzené terapeutické vlohy a schopnosti.

Rok vydania: 2010. Počet strán: 136. Portál

11,49 €
nezahŕňa cenu dopravy