Život v papiňáku

Vypredané

Papiňák, to je tlakový hrniec. Život v tlakovom hrnci – celkom výstižný názov pre život pod tlakom a teda s niekým, kto má hraničnú poruchu osobnosti.

Máte pocit, že Váš blízky s Vami manipuluje, kontroluje Vás, alebo Vám klame? Ste terčom intenzívnych, búrlivých a iracionálnych útokov? Máte pocit, že musíte neustále chodiť po špičkách, aby ste mu nedali zámienku? Pokiaľ ste na niektorú, prípadne na viaceré odpovedali áno, možno žijete s niekým, kto má hraničnú poruchu osobnosti.

Táto kniha je primárne určená rodine, partnerom a priateľom ľudí, ktorí majú hraničnú poruchu osobnosti. Pomáha im pochopiť, čo to hraničná porucha je. Ako vzniká a ako sa prejavuje. Ukazuje tiež, ako s takýmto človekom pracovať, ako si pri ňom zachovať autonómiu a svoj priestor a ako sa voči niektorým prejavom ohradiť.

Aj táto kniha patrí medzi tie, ktoré po svojom uverejnení pomohli búrať mýty a predsudky voči konkrétnej chorobe / poruche, v tomto prípade voči hraničnej poruche osobnosti.

Kniha prináša množstvo príkladov a príbehov, ale aj rád a praktických návodov a cvičení. Súčasťou knihy sú aj štyri dodatky. Prvý hovorí o príčinách a liečbe hraničnej poruchy osobnosti. Druhý hovorí o všímavosti, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri usmernení hraničnej poruchy osobnosti. Tretí dodatok ponúka množstvo odkazov a literatúry. A nakoniec štvrtý hovorí o násilí a týraní. Možno preto povedať, že ide o knihu, ktorá komplexne spracováva problematiku hraničnej poruchy osobnosti a dáva do rúk partnera, rodiny a priateľov veľa cenných nástrojov, ako kráčať spolu a predsa za nových podmienok – priateľskejších pre okolie človeka s touto poruchou.

Paul T. Mason je klinickým psychológom a dlhodobo sa venuje hraničnej poruche osobnosti, venuje sa ľuďom s touto poruchou a tiež práci s ich rodinami.

Randi Kreger je novinárkou a aktivistkou a založila podporné skupiny a stránky ktoré sa venujú problému hraničnej poruchy osobnosti. Obidvaja autori žijú v USA, hoci Randi dosť často prednáša v Japonsku.

Rok vydania: 2021. Počet strán:295. Portál

18,99 €
nezahŕňa cenu dopravy