Zneužití

Ľudia, ktorí boli vystavený sexuálnemu, alebo emočnému násiliu / zneužívaniu, často trpia aj s odstupom desiatok rokov dôsledkom tohto zážitku. Zneužívanie / násilie vždy predstavuje zásah do osobnosti človeka a vedie k následkom na tele, i na duši.

Ľudia ktorí po takejto skúsenosti vyhľadajú pomoc, často prichádzajú s rôznymi problémami a až ich skúmanie a pátranie po príčinách týchto problémov - nakoniec zo skrine vytiahne kostlivca v podobe násilia / zneužitia. Medzi problémami / témami často dominujú: problémy s vlastnou identitou – kto som, sexuálne problémy, psychosomatické poruchy, depresie, úzkosti, závislosti a žiaľ aj sklony k ubližovaniu, či k samovražde...

Heinz – Peter Röhr ako sme už zvyknutí – na pozadí rozprávky bratov Grimmovcov a tiež na základe vlastných skúseností z praxe terapeuta, hovorí o emočnom a sexuálnom násilí / zneužití, pomáha pochopiť, pomenovať, podporiť a uzdraviť... Aj podnázov knihy – Liečba následkom sexuálneho či emočného zneužitia načrtáva komplexnosť uchopenia problému.

Často sme zanechali svet rozprávok spolu s detskými šatami a pritom rozprávky pomáhajú rozhýbať vody nevedomia a uzdraviť to, čo je vo vnútri. Premena, to znamená uzdravenie, ale aj rast... premena je účinná, pokiaľ sa menia nevedomé procesy. Rany a zranenia sa nikdy nedajú uzdraviť len slovami a rozumom. Nie je možné ich vypnúť, či vyhovoriť... Sú aj emocionálne a citové... Rozprávky nielenže pomáhajú rozprúdiť rieku nevedomia, oni často prinášajú aj netušené možnosti a nečakané riešenia. Rozprávka ktorú Heinz – Peter Röhr vybral, má sexuálny rozmer, hovorí o zneužití a násilí.

Podľa štatistík každá 4 žena zažila sexuálne násilie / zneužitie a to už pred dosiahnutím 16 rokov. A 94 % žien tohto násilníka pozná a naďalej sa pohybuje v ich blízkosti. To sú strašné čísla...

Ako vyzerá identita obete? Ako ju to narušilo? Ako to ohrozuje jej schopnosť nadviazať a udržať vzťah? Čo to môže znamenať pre sexualitu? Čo to je trauma? Ako vyzerá emocionálne trápenie / zneužitie? Tieto a mnohé iné otázky prináša kniha pána Röhra a hľadá na ne odpovede...

Heinz-Peter Röhr najprv študoval pedagogiku a sociálnu prácu, aby sa nakoniec dostal k terapií a k psychologií. Pracuje ako terapeut v nemocnici a popri tom napísal množstvo pekných a zaujímavých kníh.

Rok vydania: 2014, počet strán: 151, Portál 

12,99 €
nezahŕňa cenu dopravy