Jak zvládnout organizaci času

04.03.2024
Kníh o organizácií času nikdy nie je dosť. Ako ľudia sme veľmi rozmanití a rôznorodí a preto aj pracujeme rôznym spôsobom. Táto kniha kladie dôraz na systém, poriadok, usporiadanie. Je napísaná v duchu KBT, ale aj s dôrazom na mindfulness, či obmedzenie miery stresu. Je tu veľa praktických cvičení, vďaka ktorým si tých 25 stratégií, ale hoci aj jednu jedinú z nich, upravíte na mieru. Nič podobné som ešte nečítal. Je to veľmi zaujímavý prístup k práci...

Viac tu: https://www.knihypredusu.sk/p/jak-zvladnout-organizaci-casu/